EU ottaa seuraavan askeleen kohti käänteentekevää datasääntelyä

Fondia
Blogit 4. heinäkuuta, 2023

Kirjoittajat: Louise Malmberg

Olemme aiemmin nostaneet esiin tulevaa datasäädöstä (Data Act, lue lisää täältä), joka on osa Euroopan datastrategiaa.

Datasäädös tulee muuttamaan sitä, miten ja millä ehdoilla dataa jaetaan lähes kaikilla toimialoilla. Nykyisin arviolta 80 prosenttiin teollisuusdatasta on pääsy suljettu, ja uuden säädöksen päätavoitteena onkin poistaa datan liikkuvuutta rajoittavat esteet ja kasvattaa siten datan jakamisesta saatavaa lisäarvoa.

Datasäädös koskee valmistajia, loppukäyttäjiä, tietoihin pääsyä pyytäviä kolmansia osapuolia, esim. palveluntarjoajia ja tietojenkäsittelypalvelujen tarjoajia sekä esim. pilvipalveluja. Uusi säädös sisältää velvoitteita jakaa dataa pyynnöstä, suunnitella tuotteet siten, että tuotteista saataviin tietoihin on mahdollista päästä helposti ja turvallisesti käsiksi, sekä velvoitteita jakaa dataa kolmansien osapuolten kanssa oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.

Säädöksen tavoitteena on optimoida datan saatavuus ja käyttö EU:ssa. Alalla on kuitenkin esitetty väitteitä siitä, että päättäjät ovat edenneet liian nopeasti uutta lainsäädäntöä laatiessaan. Lisäksi datasäädöstä on kritisoitu siitä, että se asettaa liian pitkälle meneviä ja potentiaalisesti kilpailukykyä vaarantavia velvoitteita.

Mitä tapahtuu nyt?

Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto pääsivät 28. kesäkuuta 2023 poliittiseen yhteisymmärrykseen komission helmikuussa 2022 ehdottamasta eurooppalaisesta datasäädöksestä.

Mitä seuraavaksi?

Säädöksen odotetaan tulevan voimaan pian ja sitä aletaan soveltaa 20 kuukauden kuluttua, kun se on virallisesti hyväksytty. Vaikuttaa siis siltä, että vuonna 2024 kaikki osapuolet ottavat käyttöönsä datasäädöksen asettamat uudet vaatimukset ja velvoitteet.

Fondia jatkaa säädöksen kehityksen seuraamista. Mikäli sinulla herää aiheesta ajatuksia tai kysyttävää, voit olla meihin mieluusti yhteydessä.

Voit lukea lisää data-, tekoäly-, digimarkkina- ja digipalvelusäädöksistä sekä Fondian data- ja tekoälyasiantuntemuksesta alta.

Data ja tekoäly >

Muita ajankohtaisia blogeja