Investoritele
Ava MyFondia

Exit valmidus teenusena: kas teie ettevõte on järgmiseks peatükiks valmis?

Fondia
Blogi 9. jaanuar 2024

Fondia legal services
Autor: Elina Kumpulainen

Olenemata sellest, kas plaanite ettevõtet müüa, ühineda teise ettevõttega või kaasata rahastamist, on väljumisvalmidus kriitilise tähtsusega. Sarnaselt korteri müümisele soovite oma ettevõtet näidata parimast küljest ja vältida ebameeldivaid üllatusi, mis turul ettevõtte väärtust võiks mõjutada. Selles blogis vaatame, kuidas väljumisvalmidus võib mõjutada teie positsiooni läbirääkimiste või äritegevusest väljumise faasis ning kuidas meie Fondias saame aidata teie ettevõttel valmistuda järgmiseks peatükiks. 

Ettevõte on saavutanud väljumisvalmiduse kui ta on täitnud kõik vajalikud õiguslikud kohustused, nõuded ja kaalutlused, mis on olulised kavandatud väljumiseks. Lisaks sellele on väljumisvalmiduse eesmärk tagada, et ettevõtte väljumisprotsess on seadusega kooskõlas ja et võimalikud õiguslikud riskid või kohustused on minimaalsed. Väljumisvalmidus parandab juba alguses teie läbirääkimispositsiooni ja suurendab võimalusi jõuda kokkuleppele parimas võimalikus hinnas ja tehingu tingimustes. Ettevõtetel, mis on saavutanud väljumisvalmiduse, on suurem tõenäosus protsessiga kaasnevaid väljakutseid edukalt lahendada, mis kokkuvõttes vähendab ebaõnnestumise riski ja suurendab ettevõtte väärtust. Lisaks sellele vähendab väljumisvalmidus tõenäosust, et pärast väljumist tekib õiguslikke probleeme. Samuti tuleb märkida, et riskikapitali investorid ja asutajad investeerivad sageli erinevalt. Väljumisvalmidus näitab, et ettevõtte asutajad lähtuvad riskikapitali investori eesmärkidest, et valmistuda võimalikuks väljumisprotsessiks. 

Ostja/investori juristid annavad endast parima, et tuvastada sihtäriühingu puudused due diligence abil; sageli eesmärgiga pidada läbirääkimisi kas hinna alandamiseks või riskide maandamiseks ostu/investeerimislepingus, võttes teadaolevate riskide eest konkreetseid hüvitisi. Loomulikult on kõige parem, kui võimalikud probleemid on eelnevalt tuvastatud ja enne väljumisprotsessi algust lahendatud.  

Fondia M&A meeskond pakub paindlikku väljumisvalmiduse teenust, mis (1) annab teile põhjaliku ülevaate ettevõtte õiguslikust hetkeseisust ning tuvastab sellega seotud võimalikud puudused, (2) hindab, kuidas puudused võivad takistada edukat väljumisstrateegiat, ning (3) jagab soovitusi, milliseid meetmeid on vaja rakendada, et muuta teie ettevõte väljumisvalmiks. Meie ülesanne on aidata teil lisada väärtust, vältida üllatusi ja suurendada usaldusväärsust, parandades seeläbi märkimisväärselt teie võimalusi tasuvaks väljumiseks. 

Meie kogenud ja pühendunud M&A-meeskonnal on pikaajaline kogemus erinevate tehinguprojektidega - alates traditsioonilistest M&A-tehingutest kuni riskikapitali kaasamiseni. Meil on aastatepikkune kogemus erinevate osapoolte, sealhulgas ostjate, müüjate, rahastajate, investorite ja sihtettevõtete esindamisel ja nõustamisel. Meeskond on tunnustatud oma turuteadmiste, asjalike seisukohtade ja nõuannete, tõhususe, paindlikkuse ja eelkõige sihikindluse poolest saavutada iga kliendi eesmärgid ilma liigse keerutamiseta. Töötame efektiivselt Baltikumis, Soomes ja Rootsis ning nõustame teid ka piiriüleste tehingute puhul. Fondia eksperdid on teile toeks kogu tehingu elutsükli jooksul  - alates planeerimisfaasist kuni tehingu lõpuleviimiseni ja kaugemale. Meie ärile suunatud ja terviklik lähenemisviis, sealhulgas õigusosakonna teenus (LDaaS), sobib hästi kõigi tehingujärgsete vajaduste täitmiseks. 

Exit valmidus