Compliance

Säkerställ ditt företags regelefterlevnad med hjälp av Fondias juridiska experter.

Låt oss bli din professionella rådgivare inom compliance

Fondia hjälper dig att navigera i det komplexa landskapet av olika lagkrav som påverkar din verksamhet. Genom att tillhandahålla rådgivning, upprättande av styrdokument och processer samt utbildning av medarbetare kan vi hjälpa dig att uppfylla kraven.

Fondias compliancetjänster baserar sig på våra experters djupa förståelse och erfarenhet av kundens affärsverksamhet och dess utmaningar.

Styrning, kontroll och compliance

  • Lagstadgade krav på styrning, kontroll och compliance samt antalet lagar, standarder och regler ökar ständigt.

  • Ökade förväntningar från intressenter och kunder ställer höga och varierande krav på företagen.

  • Framtida trender inkluderar compliance by design och default (t.ex. GDPR, WhistleBlowing) och att kombinera compliance och hållbarhet.

  • Det komplexa landskapet ställer krav på centraliserade och väl samordnade förberedelser och ett aktivt arbete med compliance.

Våra compliancetjänster omfattar bland annat:

  • Helt outsourcad funktion för regelefterlevnad

  • Löpande compliancestöd i enskilda frågor

  • Tillstånd och registreringar samt andra regulatoriska processer

  • Upprättande av internrevisionsprocesser

  • Upprättande av styrdokument och rapporteringsprocesser

  • Utbildning inom olika områden så som till exempel DORA och NIS2

Våra experter

Fondias team finns här för er. Klicka in här nedan och lär känna våra experter.

Legal Health Check

Det kan vara komplicerat att följa lagstiftningen. Med vårt lättanvända verktyg kan du identifiera och undvika typiska fallgropar inom compliance, men också inom flera andra rättsområden.

Artiklar och nyheter