För investerare
Gå till MyFondia

Legal Operations

I föränderlig värld krävs det mer än affärsjuridisk kompetens för att ligga steget före - det krävs strategi och proaktivitet. Våra tjänster inom Legal Operations är utformade för att strömlinjeforma processer, eliminera flaskhalsar och förbättra den övergripande operativa effektiviteten. Genom att proaktivt identifiera och minska riskerna skyddar vi ditt företag mot oförutsedda juridiska utmaningar, och ger dig tid att fokusera på annat.

Juridik som möjliggör innovation och affärer

Flera av våra jurister har själva varit bolagsjurister. Vi förstår att juridiska utmaningar inte är isolerade till juristavdelningen. Våra tjänster inom Legal Operations sträcker sig över hela er affärsverksamhet för att se till att ni får en sömlös integrering av juridiska strategier med era övergripande företagsmål. Från regelefterlevnad och riskhantering till optimering av processer, implementering av teknik och utformning av dokument - våra jurister kan vara era strategiska affärspartners när det gäller att navigera rätt i den komplexa moderna affärsmiljön.

Våra tjänster inom Legal Operations är skräddarsydda för att passa er företagsstrategi. Se oss som en förlängning av ditt team, erfarna jurister som arbetar för att uppnå era affärsmål.

Vårt sätt

Våra tjänster inom Legal Operations utgår från tre hörnstenar: processoptimering, Legal Tech och Legal Design. Med utgångspunkt från dessa hörnstenar skapar vi konkreta och skalbara upplägg som är anpassade efter det specifika företagets behov. Med hjälp av effektivitet, strategi, teknologi, legal kompetens och en användarfokuserad design hjälper vi ert företag att skapa ett optimalt arbetssätt inom Legal Operations.

Legal Operations
Processoptimering
Juridiska processer
Contract Lifecycle Management
Legal Tech
Automation
AI
Teknologi
Legal Design

Optimering av processer

Processoptimeringstjänster för juridiska avdelningar är en avgörande faktor för att förbättra effektiviteten, noggrannheten och den övergripande ändamålsenligheten i den juridiska verksamheten inom en organisation. I dagens dynamiska affärsmiljö brottas juristteamen ofta med en rad komplexa och tidskrävande processer, allt från hantering av avtalslivscykler till granskning av efterlevnad. Processoptimeringstjänster utnyttjar teknik, dataanalys och strömlinjeformade metoder för att systematiskt utvärdera och förbättra dessa arbetsflöden. Genom att identifiera flaskhalsar och förbättringsområden kan juridiska avdelningar strömlinjeforma sina processer och öka effektiviteten och produktiviteten. Målet är att juristerna ska kunna fokusera mer på strategiska juridiska frågor och mindre på administrativa uppgifter. Med en skräddarsydd strategi för varje organisations unika behov banar processoptimeringstjänster inom det juridiska området väg för en mer flexibel och lyhörd juridisk avdelning, vilket i slutändan bidrar till bättre beslutsfattande och riskhantering.

Vi hjälper dig med att:

 • Utvärdering och utveckling av juridiska processer

 • Livscykelhantering av kontrakt

 • Lagövervakning och regelefterlevnad

 • Hantering av juridiska dokument och ärenden

 • Skapa juridiska funktioner med rätt kapacitet och kompetens för företagets behov

 • Definiera KPI:er för att mäta en juristavdelnings framdrift

Legal Technology

Som pionjärer inom den juridiska branschen förstår vi det dynamiska landskap som kräver en sömlös integration av den senaste tekniken för att öka effektiviteten och produktiviteten. Integrering av juridisk teknik är inte bara en moderniseringsstrategi utan en avgörande faktor för att juridiska avdelningar ska kunna öka produktiviteten, minska riskerna och leverera optimala resultat i en föränderlig juridisk miljö. Vi tar ett helhetsgrepp för att säkerställa att automatiseringar passar med en bredare verksamhetsstrategi.

AI, och särskilt GPT-verktyg, har en betydande inverkan ur den juridiska avdelningens perspektiv. Dessa avancerade tekniker revolutionerar hur jurister hanterar stora mängder textinformation, påskyndar dokumentgranskningsprocesser och förbättrar avtalsanalysen med en aldrig tidigare skådad effektivitet. Den nyanserade språkförståelse som GPT-modellerna uppvisar visar sig vara ovärderlig för att skapa exakt och juridiskt korrekt kommunikation. Genom att navigera rätt i AI landskapet upptäcker juridiska avdelningar förbättrade möjligheter för juridisk forskning, övervakning av efterlevnad och fallanalys. Att anamma dessa tekniska framsteg effektiviserar inte bara rutinuppgifter utan ger också juridiska team möjlighet att fokusera på strategiska initiativ med högre värde, vilket i slutändan höjer den övergripande effektiviteten och innovationen inom det juridiska området.

Vi hjälper dig med:

 • Kravanalys

 • Utarbetande av strategi för juridisk teknik

 • Benchmarking av tekniska alternativ

 • AI-möjligheter, policyer och utbildning

 • Säkerställa smidiga implementerings- och utrullningsprocesser

 • Automatisering av olika juridiska uppgifter

 • Automatisering av dokument

 • Analys och konfiguration av befintlig teknik för att bättre tillgodose de rättsliga behoven

Legal Design

Den juridiska världen är ofta komplex och svår att förstå. Jurister är vana vid texttung juridisk dokumentation och kommunikation, men den typen av material kan vara svårtillgänglig för användare och beslutsfattare i företaget. Legal design är en innovativ metod som innebär att man tillämpar principer för designtänkande på juridiska processer, dokument och tjänster för att göra dem mer användarvänliga, tillgängliga och effektiva. Vi kombinerar design och enkelt juridiskt språk för att omvandla juridiska dokument och processer till användbara och praktiska verktyg för användarna. Vår metod bygger på empati, samarbete med användarna och snabb prototypframtagning, vilket garanterar en metod som svarar mot våra kunders olika behov. Genom att kombinera juridisk expertis och designtänkande kan vi hjälpa dig att skapa klarhet i din juridiska dokumentation och dina processer.

Vi hjälper dig med:

 • Omarbeta policyer, riktlinjer och avtal till mer engagerande och användbara verktyg

 • Skapa visuella tidslinjer för avtal och tvister

 • Förvandla enkla efterlevnads- och styrdokument till engagerande instrument

Våra experter

Lär känna våra jurister inom Legal Operations bättre nedan eller kontakta dem direkt.