Tips inför årets deklaration

Mars innebär inte bara att våren närmar sig utan även att årets deklaration snart dimper ner i brevlådan och det börjar bli dags för dig som privatperson att deklarera för de inkomster och utgifter som du haft under 2021. Om du är ansluten till en digital brevlåda bör du få din deklaration under denna vecka. Fondias skatteteam har samlat praktisk information och viktiga datum inför inlämningen av din deklaration.
 

Praktisk information att hålla koll på

Blankett K10 – för dig som är ägare i ett fåmansbolag

Om du själv eller närstående till dig har varit aktiv i ett fåmansföretag ska du lämna en blankett K10 som en bilaga till din deklaration. Blanketten lämnar du in oavsett om du har erhållit någon utdelning eller sålt några aktier i bolaget under 2021. Blanketten hjälper nämligen dig att räkna ut ditt lågbeskattade utdelningsutrymme, det s.k. gränsbeloppet.

Utdelning och kapitalvinst från ett fåmansföretag beskattas med en skattesats mellan 20%- ca 52%. Hur stor del som beskattas med en effektiv skattesats om 20% bestäms av delägarens gränsbelopp. Utöver själva blanketten kan det finnas andra viktiga saker att ta hänsyn till vid inlämningen av din deklaration såsom:

·       Har fåmansföretaget erhållit korttidsstöd? I sådant fall påverkar det löneunderlaget, men däremot inte löneuttagskravet, vid beräkningen av gränsbeloppet.

·       Har du erhållit någon ränta från fåmansföretaget?

·       Har du hyrt ut någon del av din bostad till fåmansföretaget?

·       Har du haft tillgång till fåmansföretagets t.ex. fritidsbostad eller båt?

·       Har barn eller make/maka till dig (som är företagsledare) erhållit lön i bolaget?

Slopad uppskovsränta

Om du har sålt din permanentbostad med vinst och därefter köpt en ersättningsbostad kan du ansöka om uppskov med vinsten. Per den 1 januari 2021 togs den årliga skatten på bostadsuppskov, ofta kallad uppskovsränta, bort. De nya reglerna gäller både gamla och nya bostadsuppskov och gäller första gången i samband med årets deklaration. Den slopade uppskovsräntan innebär att du som har bostadsuppskov sedan tidigare kommer få mer pengar över i plånboken framöver. Du har väl inte heller missat att det finns möjlighet att under vissa förutsättningar begära uppskov i efterhand fast du sålde din bostad redan mellan åren 2016-2020?

Sålt bostad

Om du har sålt en bostad under 2021 ska du deklarera försäljningen nu under våren 2022. Vid en försäljning av bostad är det viktigt att ta reda på vilka regler som gäller för avdrag samt vilken blankett du ska redovisa försäljningen på. Vilken blankett du ska redovisa försäljningen på och hur redovisningen ska ske skiljer sig nämligen åt beroende på om du har sålt en bostadsrätt, en villa eller annan typ av fastighet. Det finns även olika regler för avdrag beroende på vad det är för bostad du sålt och vad det är för typ av renoveringar som du har gjort i bostaden under innehavstiden.

Om du har sålt flera bostäder under en viss tid kan du anses bedriva skattemässig handel med fastigheter eller bostadsrätter, vilket innebär att beskattning ska ske i inkomstslaget näringsverksamhet i stället för i inkomstslaget kapital. Utifrån den praxis som finns på området har bl.a. frekvensen av försäljningarna, innehavstiden samt varaktigheten och regelbundenheten haft betydelse vid bedömningen. Det är därmed viktigt att säkerställa hur den/de aktuella försäljningarna ska deklareras.

Inga särskilda avdrag på grund av pandemin

Du som har arbetat hemma med anledning av pandemin kan som regel inte få avdrag för exempelvis arbetsrum, bredband, möbler eller kaffe även om du har haft sådana kostnader när du har arbetat hemma.

För att få avdrag för resor till och från arbetet med bil gäller samma regler som tidigare. Du kan endast få avdrag för den del av dina utgifter som överstiger 11 000 kronor. För att få avdraget måste dels avståndet vara minst fem kilometer, dels måste du ha gjort en tidsvinst på minst två timmar per dag jämfört med att åka kollektivt.

Viktiga datum att hålla koll på

När skickas deklarationen ut?

2-7 mars skickas deklarationen ut till dig som är ansluten till digital brevlåda.

15 mars-15 april skickas deklarationen ut till dig som inte är ansluten till digital brevlåda och skickas till dig med post. Du kan däremot få tillgång till din deklaration tidigare om du har
e-legitimation och loggar in i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1.

När ska deklarationen lämnas in?

15 mars öppnar möjligheten att deklarera.

30 mars är sista dagen att godkänna din deklaration digitalt, utan ändringar eller tillägg, för att få skatteåterbäringen i april.

2 maj är sista dagen att deklarera.

Vi på Fondia kan hjälpa dig att upprätta din deklaration eller bolla eventuella frågor kring din deklaration. Tveka inte på att höra av dig till någon i vårt skatteteam med dina frågor.

Beskattning
Deklaration
Gränsbelopp
Uppskovsränta

Läs fler aktuella artiklar