Vuokrasopimus ja koronavirus

Real Estate and Construction

Mitä laki sanoo vuokranmaksuvelvollisuudesta, jos vuokrattava liikehuoneisto määrättäisiin suljettavaksi tilapäisesti viranomaisen määräyksestä esim. koronaviruksen vuoksi.

Tällainen hypoteettinen tilanne voisi koskea esimerkiksi vähittäiskauppaa, ravintolaa, kuntosalia tai liikekeskusta.

Laissa liikehuoneiston vuokrauksesta 21 §:ssä säädetään, että vuokralaisella on oikeus saada vapautus vuokran maksamisesta tai vuokra kohtuullisesti alennetuksi siltä ajalta, jolta huoneistoa ei ole voitu käyttää.

Tämä säännös vuokralaisen oikeudesta saada vapautus vuokran maksamisesta tai vuokra kohtuullisesti alennetuksi ei ole pakottavaa oikeutta. Liikehuoneiston osapuolet voivat vuokrasopimuksessa sopia, että

vuokralaisella ei ole lainkaan oikeutta saada vuokraa alennetuksi. Ehto, jonka mukaan vuokralaisella ei ole oikeutta vuokranalennukseen muiden kuin vuokranantajan kunnossapitovastuulle kuuluvien vikojen ja puutteiden aikaansaamaan puutteellisen kunnon vuoksi tai vuokranantajan laiminlyönnin vuoksi, on melko tavanomainen.

Laki liikehuoneiston vuokrauksesta 54 §:n säännös koskee vuokrasopimuksen lakkaamista. Säännöksen mukaan vuokrasopimus lakkaa, jos huoneisto tuhoutuu tai viranomainen kieltää sen käyttämisen vuokrasopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen. Säännöksessä ei ole mielestämme kuitenkaan tarkoitettu tilapäistä tartuntatautiepidemiaa, vaan pysyvää käyttökieltoa esim. huoneistossa esiintyvän terveyshaitan vuoksi. Säännöksen soveltuminen ei siten tule kyseeseen mahdollisessa tilapäisessä liikekeskuksen tai muun liikehuoneiston sulkemistapauksessa.

Toiminnan jatkuvuutta on tässäkin tilanteessa mietittävä huolellisesti ja etukäteen kannattaakin tarkastaa mahdollinen liiketoiminnan keskeytysturva.

Lue myös:
Korona ja vuokraus Vol. 2
Korona ja vuokraus Vol. 3
Vastauksia joihinkin Korona -epidemian johdosta yleisimmin esitettyihin kysymyksiin löydät täältä. Voit varata ajan koronaepidemian kysymyksissäsi juristimme kalenterista täältä. Tavoitat tiimin myös sähköpostilla corona@fondia.com.

Varaa maksuton tapaaminen juristiemme kanssa, niin kartoitamme yhdessä yrityksesi juridiset tarpeet.