Korona ja vuokraus Vol. 2

Fondia
Blogit 19. helmikuuta, 2021

Real Estate and Construction

Mitä laki sanoo vuokranmaksuvelvollisuudesta, jos vuokrattu liikehuoneisto määrätään suljettavaksi tilapäisesti viranomaisen määräyksestä tai vuokralaisen toiminta kielletään koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Kuten aiemmassa blogissamme todettiin, laissa liikehuoneiston vuokrauksesta (LHVL 21 §) säädetään, että vuokralaisella on oikeus saada vapautus vuokran maksamisesta tai vuokra kohtuullisesti alennetuksi siltä ajalta, jolta huoneistoa ei ole voitu käyttää. Tämä säännös vuokralaisen oikeudesta saada vapautus vuokran maksamisesta tai vuokra kohtuullisesti alennetuksi ei ole pakottavaa oikeutta. Liikehuoneiston osapuolet voivat vuokrasopimuksessa sopia, että vuokralaisella ei ole lainkaan oikeutta saada vuokraa alennetuksi.

Vuokralaisen toimintaan kohdistuvat rajoitukset

Jos viranomaisen kielto koskee vuokralaisen tilassa harjoittamaa toimintaa, kuten koulun tai päiväkodin sulkeminen, on hyvä kysymys, onko tuolloin kyseessä huoneenvuokralaissa tarkoitettu tilanne, joka oikeuttaisi vapautukseen vuokrasta. Lähtökohta on, ettei vuokranantaja vastaa muusta kuin siitä, että tila on vuokralaisen käytössä ja vuokralainen kantaa vastuun siitä, voiko harjoittaa tilassa toimintaansa. Huoneenvuokralakia säädettäessä ei myöskään ole otettu huomioon nyt esillä olevaa tilannetta, vaan ajattelu on tuolloin perustunut pitkälle siihen, että käyttö joudutaan kieltämään nimenomaan rakennuksessa olevan vian vuoksi.

Mielestämme pääsääntö tuleekin olla, että vuokralaisen toimintaan kohdistuvat rajoitukset eivät suoraan oikeuta vapautukseen vuokrasta. Kokonaan eri asia on, että vaikka laki ei ehkä annakaan suoraan vastausta, sen kohtuullistamista koskevaan säännökseen (LHVL 5 §) kohtuullisuussäännöksen perustella voidaan katsoa, ettei riski voi jäädä yksin vuokralaisen kannettavaksi, jos rajoitukset jatkuvat pitkään. Tämä mahdollistaisi muun muassa vuokraa koskevan ehdon kohtuullistamisen. Myös valmiuslain soveltaminen vaikuttaa osapuolten velvollisuuksien arviointiin ja tilannetta tuleekin arvioida aina tapauskohtaisesti.

Lue myös:
Korona ja vuokraus Vol. 3
Vastauksia joihinkin Korona -epidemian johdosta yleisimmin esitettyihin kysymyksiin löydät täältä. Voit varata ajan koronaepidemian kysymyksissäsi juristimme kalenterista täältä. Tavoitat tiimin myös sähköpostilla corona@fondia.com.

Varaa maksuton tapaaminen juristiemme kanssa, niin kartoitamme yhdessä yrityksesi juridiset tarpeet.