Voiko tilaajavastuulain avulla ennakoida sopimuskumppanin taloudellista tilannetta?

Tuttavallisesti ja kaverien kesken tilaajavastuulakina tunnettu Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) edellyttää, että työn tilaaja selvittää sopimuskumppanin lakisääteisten velvoitteiden hoitamista ennen sopimuksen solmimista. Lain mukaan selvitettävien asioiden listalla on mm. rekisterimerkinnät, veronmaksuasioita koskeva selvitys ja todistus työntekijän eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta (tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty).

Tilaajavastuulain nojalla kerättyjä asiakirjoja kannattaa läpikäydä, ei vain pakottavuuden näkökulmasta, vaan yhtenä arviona sopimuskumppanin velvoitteiden hoitamisen tai jopa taloudellisesta tilanteen näkökulmasta. Poimimme muutaman asiakirjan erityistarkasteluun.  

Kauppa-, ennakko- ja arvonlisärekisterimerkinnät on hyvä tarkastaa siitä näkökulmasta, että onko jonkin rekisterimerkinnän osalta katkoksia. Katkokset rekisteröinneissä voivat viitata velvoitteiden laiminlyöntiin. Esimerkiksi verohallinto voi poistaa yrityksen ennakkoperintärekisteristä mm. veronmaksun, ilmoitusvelvollisuuden tai kirjanpitovelvoitteen laiminlyöntien johdosta.

Kaupparekisteriotteelta tulee myös tarkastaa, ettei yrityksen vastuuhenkilöillä ole liiketoimintakielto -merkintöjä. Liiketoimintakielloilla pyritään estämään sopimatonta ja vahingollista liiketoimintaa. Se voidaan asettaa henkilölle, joka on mm. konkurssiin johtaneessa liiketoiminnassa menetellyt törkeän sopimattomasti velkojia kohtaan tai hän on toistuvasti menetellyt näin ja ollut osallisena konkursseissa ja on niihin johtaneessa liiketoiminnassa laiminlyönyt liiketoimintaan liittyvät velvollisuudet sekä on siten osoittautunut ilmeisen sopimattomaksi harjoittamaan liiketoimintaa.

Verovelkatieto merkitään verovelkarekisteriin, jos yrityksellä tai elinkeinonharjoittajalla on verovelkaa vähintään 10 000 euroa tai oma-aloitteisten verojen ilmoituslaiminlyöntejä viimeisten 6 kuukauden ajalta. Verovelkatiedon tarkistaa näppärästi yritystietojärjestelmästä (ytj.fi). Tarkkaa verovelan määrää verovelkarekisterissä ei kuitenkaan näytetä. Mikäli yrityksellä on verovelkaa, tilaajavastuulain mukaisesti tilaajan tulisi varmistaa sopimuskumppanilta verovelan tarkka määrä (verovelkakotodistuksesta) ja että verovelan maksaminen on tarkoitus suorittaa. Osoitus siitä, että yritys pyrkii verovelan maksamaan, on esimerkiksi selvitys verottajan kanssa laaditusta maksusuunnitelmasta ja sen noudattamisesta.

Eläkevakuutukseen liittyvien tietojen tarkastamisella tilaajan pyrkii varmistamaan, että sopimuskumppani työnantajana huolehtii myös velvoitteensa. Työnantajavelvoitteiden hoitamiseen myös liittyy sovellettavan työehtosopimuksen tai keskeisten työehtojen tarkastaminen.

Lopuksi vielä yksi näkökulma miksi asiakirjat tulee tarkastaa eikä vain kerätä kansioon. Laiminlyöntimaksu voidaan asettaa tilaajalle, mikäli tilaaja laiminlyön selvitysvelvollisuuden, tekee sopimuksen yrityksen kanssa, jonka vastuuhenkilö on liiketoimintakiellossa tai on tehnyt sopimuksen tieten, että toisella osapuolella ei ole tarkoitusta täyttää sopimuspuolena ja työnantajana velvoitteita. Kahdessa jälkimmäisessä tilanteessa laiminlyöntimaksu voidaan myös määrätä korotettuna.

Tarkkavaisuudella ja pienellä vaivalla voi siten poistaa ennakolta mahdollisia ryppyjä yhteistyössä.

Aiheeseen liittyvissä kysymyksissä Fondian liiketoimintasopimusten ja kiinteistö- ja rakentamisoikeuden asiantuntijamme ovat mielellään avuksi.