Työnantajan turvallisuusvelvoitteet täsmentyvät 1.6.2023 alkaen

Työturvallisuuslakiin tulee muutoksia 1.6.2023 alkaen. Muutosten pääasiallisena tavoitteena on edistää 55 vuotta täyttäneiden työssä jaksamista ja vähentää varhaista työelämästä poistumista. Muutosten pääajatuksena on, että työnantajan tulee toteuttaa yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä, jos yleiset työsuojelutoimenpiteet eivät ole työntekijänä olevalle yksilölle riittäviä. Periaate työn sopeuttamisesta yksilöllisesti sisältyy työturvallisuuslain taustalla vaikuttavaan ns. työsuojelun puitedirektiiviin (89/319/ETY).

Lainmuutoksessa työnantajan yleistä huolehtimisvelvollisuutta täsmennetään säätämällä, että työnantajan on erityisesti otettava huomioon, että työntekijän henkilökohtaiset edellytykset voivat edellyttää yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä työntekijän turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi. Samalla työnantajan tarkkailuvelvoitteen piiriin lisätään työntekijöiden turvallisuus ja terveys työssä.

Muutoksessa työn vaarojen selvittämistä ja arviointia tarkennetaan lisäämällä työntekijän ikääntyminen ja työn fyysiset ja psykososiaaliset kuormitustekijät huomioon otettaviksi. Lainmuutoksessa täsmennetään myös työnantajan velvollisuus ottaa huomioon työntekijän henkilökohtaiset edellytykset opetusta ja ohjausta annettaessa kirjaamalla tämä lakiin.

Edellä mainittujen lisäksi erityistä vaaraa aiheuttavan työn säädöstä täsmennetään osana ns. raskaussuojeludirektiivin kansallista täytäntöönpanoa. Täsmennys toteutetaan lisäämällä säännökseen raskaana olevan työntekijän lisäksi maininta äskettäin synnyttäneistä ja imettävistä työntekijöistä.

Muutoksilla ei pitäisi olla merkittäviä kustannusvaikutuksia työnantajalle, koska kyseessä on selkeyttävä uudistus. Muutokset saattavat kuitenkin edellyttää mahdollisesti käytössä olevien varhaisen tuen mallien ns. hälytysmerkkien täydentämistä ja esihenkilöiltä työpanoksen lisäystä edellä mainittujen seikkojen huomioimiseksi.

Työoikeusjuristimme auttavat mielellään työturvallisuusvelvoitteisiin ja muihin työoikeuteen liittyvissä kysymyksissä.