Tiedätkö miten toimia KKV:n yllätystarkastuksen aikana? Jos et, seurauksena voi olla merkittävät sakot!

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää ensimmäistä kertaa seuraamusmaksua yllätystarkastuksen vastustamisesta. KKV:n mukaan yllätystarkastuksen kohteena ollut yhtiö vastusti tarkastusta, kun sen työntekijä poisti puhelimestaan tietoja, kuten WhatsApp-viestejä, tarkastuksen alkamisen jälkeen. KKV:n mukaan yhtiön "menettely on ollut omiaan estämään, haittaamaan ja hidastamaan tarkastuksen toimittamista". KKV esittää yhtiölle peräti 4,4 miljoonan euron seuraamusmaksua.

Seuraamusmaksun määrä perustuu aina kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon rikkomisen (1.) laatu ja (2.) laajuus sekä (3.) moitittavuuden aste. Seuraamusmaksun määrää arvioidessaan KKV on katsonut tässä tapauksessa muun muassa seuraavasti:

  1. Kyse on ollut laadultaan vakavasta rikkomuksesta: "tietojen poistaminen tarkastuksen toimittamisen aikana osoittaa merkittävää välinpitämättömyyttä kilpailulain tarkastuksia koskevia sääntöjä kohtaan, mikä korostaa menettelyn moitittavuutta".

  2. Poistettujen viestien lukumäärä on ollut merkittävä. Kyse on ollut sellaisista liiketoimintaan liittyvistä tiedoista ja viesteistä, mihin viraston tarkastus on kohdistunut. Viestien poistaminen on ollut omiaan vaarantamaan tarkastuksen tarkoituksen ja toteuttamisen.

  3. Tietojen poistaminen tarkastuksen aikana osoitti merkittävää välinpitämättömyyttä kilpailulain tarkastuksia koskevia sääntöjä kohtaan ja korostaa menettelyn moitittavuutta. Toisaalta yhtiön tekemä yhteistyö viestien palauttamisessa huomioitiin moitittavuutta lieventävänä seikkana.

Kilpailulain mukaan seuraamusmaksun määrän arvioinnissa tulee huomioida myös seuraamuksen tehokkuus ja varoittavuus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että myös yritysten toimintaan yllätystarkastusten aikana kohdistuvien mahdollisten sanktioiden on oltava merkittäviä, jotta yrityksille ei muodostu kannustinta poistaa tutkinnan kohteeseen liittyvää aineistoa ja tällä tavoin pyrkiä välttämään konkreettisesta kilpailunrajoituksesta määrättävää seuraamusmaksua.

KKV voi tehdä ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia yrityksiin osana kilpailulain noudattamisen valvontaa. Yrityksillä on velvollisuus päästää kilpailuviranomainen tutkimaan yrityksen liiketoimintaan liittyviä asiakirjoja, mukaan lukien yrityksen työntekijöiden viestienvaihtoa. Yrityksillä on myös velvollisuus myötävaikuttaa tarkastuksen toteuttamiseen, mikä tarkoittaa mm. sitä, että yrityksen tulee varmistaa, etteivät sen työntekijät estä tarkastuksen toteuttamista.

Yritykselle voidaan määrätä seuraamusmaksu, jos se tahallaan tai tuottamuksellisesti vastustaa KKV:n yllätystarkastusta. Tarkastuksen vastustamisella tarkoitetaan kaikkea sellaista menettelyä, jolla yritys pyrkii estämään, haittaamaan tai hidastamaan tarkastusta toimittavien henkilöiden toimintaa.

Kilpailulain noudattamisen kannalta on tärkeää, että yrityksen henkilöstö on tietoinen KKV:n yllätystarkastusten mahdollisuudesta ja etenkin siitä, kuinka tarkastuksen aikana tulee toimia. Parhaiten asia hoituu luomalla yritykselle oma yllätystarkastusohje, pitämällä sitä ajan tasalla sekä kouluttamalla yrityksen henkilöstöä oikeista toimintatavoista. Asianmukaisesti laaditussa ohjeistuksessa huomioidaan, että henkilöstö osaa huolehtia velvollisuuksien lisäksi myös yrityksen oikeuksista tarkastuksen aikana.

KKV:n tuore esitys korostaa yritysten ajantasaisen yllätystarkastusohjeen tarpeellisuutta.

Jos ohjetta ei ole tai koulutuksesta on jo kulunut aikaa, ota yhteyttä Fondian kilpailuoikeustiimiin!