Fondian datatalouden asiantuntijaryhmä

Nykypäivänä vaikuttaa siltä, että mihin ikinä katseensa kääntääkin näkee uutisia tekoälystä, teknologioista ja innovaatioista, joiden on määrä muuttaa tapamme elää, oppia ja tehdä töitä. Tekoäly luo kiehtovia mahdollisuuksia, mutta toisaalta osa ihmisistä uskoo kehityksen etenevän liian nopeasti ja haluaisivat laittaa sen hetkeksi jäähylle, jotta ihmiset pysyisivät mukana. Ottamatta kantaa innovaatiotahdin hyviin tai huonoihin puoliin, Euroopan unioni on tunnistanut sääntelytarpeen koskien kehittyviä teknologioita, sillä niillä on kiistämättä laajamittaisia vaikutuksia koko yhteiskuntaamme.

ChatGPT:llä on jo yli 100 miljoonaa käyttäjää, tekoälyavusteiset ohjelmointityökalut helpottavat merkittävästi ohjelmistokehitystä ja tekoälyn luomat valokuvat voittavat taidekilpailuja. Olemme siirtymässä vauhdilla tiedon aikakaudesta älyn aikakauteen. Mutta miten tekoäly oikeastaan toimii? Mitä sen tuottamalla tiedolla on lupa tehdä? Kuka tiedon omistaa ja kenelle voimme sitä jakaa? Kenen tietoja voimme käyttää tekoälyn kehittämiseen, kouluttamiseen tai sisällön tuottamiseen?

Sen lisäksi, että kiinnostus tekoälyjärjestelmiä kohtaan on viime aikoina kasvanut räjähdysmäisesti, pinnan alla on kuplinut muitakin dataan liittyviä kehityskulkuja. Big Data, eilisen epämääräinen pöhinäsana, on nykyään arkipäivän todellisuutta tuoden mukanaan isoja mahdollisuuksia ja isoja haasteita. Datatalous on täällä. Datan käytön sääntely yhteiskunnan yleisiä etuja ja vaurautta mahdollisimman tehokkaasti edistävällä tavalla on haastava tehtävä, kun toisella puolen vaakaa kupissa painavat tavoitteet ja periaatteet kuten vapaus, tasa-arvo, yksityisyyden suoja ja kunnianhimoinen ympäristö- ja sosiaalipolitiikka.

EU ei ole jäänyt seuraamaan kehitystä toimetta ja useita kunnianhimoisia asetuksia on tullut ja tulee voimaan. Näiden asetusten on nähty muotoilevan digitaalialan säännöt täysin uudelleen ja toimivan esikuvana myös muualla. Joidenkin niistä ennustetaan nostattavan uuden globaalin sääntelyaallon, jonka laineet lyövät laajalti muualle maailmaan ja muovaavat paikallisia standardeja, kuten näimme GDPR:n aikanaan tekevän.

Mitä Fondia tekee?

Fondia seuraa kehitystä aktiivisesti, ja neuvomme jatkuvasti asiakkaitamme dataan ja sen käyttöön liittyvissä asioissa. Fondia seuraa ja analysoi myös tiiviisti lainsäädännön muutoksia, jotta pysymme ajan tasalla kaikista käänteistä, joilla voi olla vaikutusta asiakkaisiimme.

Uusia oikeudellisia aloja koskevan juridisen konsultoinnin tarjoamisessa haasteena on aina nevojen oikeasuhtaisuus vielä vakiintumattomassa ympäristössä. Ylivarautuminen saattaa helposti johtaa epämääräisiin neuvoihin eikä se ainakaan ole kovin kustannustehokas työskentelytapa.

Siksi olemme Fondialla perustaneet työryhmän, jonka tarkoituksena on varmistua Fondian jatkuvasta valmiudesta neuvoa asiakkaitamme mahdollisimman käytännöllisellä ja tehokkaalla tavalla. Kuten aina, Fondia pyrkii tarjoamaan liiketoimintalähtöisiä ja suoraviivaisia oikeudellisia neuvoja ja samat periaatteet koskevat myös näitä datatalouteen liittyviä uusia EU-säädöksiä.

Tärkeimpiä työryhmän mielenkiinnon kohteena olevia säädöstekstejä ovat tekoälysäädös (AI Act), datasäädös (Data Act), digipalvelusäädös (Digital Services Act), digimarkkinasäädös (Digital Markets Act) ja datahallintosäädös (Data Governance Act). Tarjoamme esimerkiksi seuraavia dataan, tekoälyyn ja digitaalisiin palveluihin liittyviä palveluita:

Data:

 • Sääntelyä koskeva vaikutustenarviointi (Regulatory Impact Assessment)

 • Kokonaisvaltaiset tiekartat datasäädöksen voimaantuloon varautumiseksi

 • Liikesalaisuuksien ja IPR:n suojaaminen

 • Asiakkaiden avustaminen tietojen siirtoon liittyvissä kysymyksissä

AI:

 • Tekoälyjärjestelmien ja -työkalujen arviointi ja riskikartoitus

 • Tekoälyn käyttöä koskevien politiikkojen tuottaminen

 • Asiakassopimusten laatiminen ja tarkistaminen, sisältäen tekoälyyn liittyvät mallilausekkeet (palvelusopimukset, kehityssopimukset, yleiset ehdot jne.)

 • Sisäiset koulutukset

Digitaaliset palvelut:

 • DSA:n mukaisten oikeudellisten velvoitteiden arviointi ja toimintasuunnitelman laatiminen

 • Käyttö/palveluehtojen tarkistaminen ja muokkaus

 • Moderointia koskevien ohjeiden luonnostelu

 • Riskiarvioinnit ja tarvittavien raportointikanavien perustaminen.

 • Avustaminen vuotuisten avoimuusraporttien laatimisessa

 • Väitetyn loukkaavan ja laittoman sisällön arviointi

 • Portinvartijoiksi nimettyjen palveluntarjoajien toimenpiteiden arviointi DMA:n valossa

Fondian kansainvälinen datatalouden asiantuntijaryhmä muodostuu seuraavista asiantuntijoista:

Arttu Ruukki, Senior Legal Counsel

Louise Malmberg, Legal Counsel

Amir Hajdarevic, Legal Counsel

Mathilde Lecomte, Legal Counsel

Nathalie Grogan, Legal Counsel

Liisa Holopainen, Senior Legal Counsel

Jukka Jäske, Senior Legal Counsel

Katerina Jarmolovičienė, Senior Legal Counsel

Ota rohkeasti yhteyttä asiantuntijoihimme, jos haluat lisätietoa siitä, miten datatalous vaikuttaa liiketoimintaasi.

Fondian datatalouden asiantuntijat Suomessa