Uudet tekijänoikeussäännöt – vihdoinkin!

Niin kuin viime kirjoituksessani uumoilin, tekijänoikeusdirektiivin kansallinen toimeenpano vuoden 2022 loppuun mennessä osoittautui liian kunnianhimoiseksi tavoitteeksi, mutta eduskunta sai kuin saikin puristettua paketin kasaan vielä tällä vaalikaudella. Lait tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta tulevat voimaan 3.4.2023.

Vastuuvapaus tietojen tallennuspalveluissa

Uudistuksen eniten palstatilaa saanut osuus koskee verkkosisällönjakopalvelujen vastuuta. Oikeudellinen lähtökohta on, että tallennuspalvelu vastaa siitä, että sillä on tekijän- tai lähioikeudella suojatun sisällön (musiikki, elokuvat, valokuvat jne.) oikeudenhaltijoiden lupa sen tallentamiselle palveluntarjoajan palveluun. Tällaiset palveluntarjoajat ovat vastuusta vapaita vain tiettyjen ehtojen täyttyessä, ja niiltä edellytetään erinäisiä toimenpiteitä laillisen käytön varmistamiseksi, tietojen antamiseksi ja valitusmekanismin tarjoamiseksi.

Tekijänoikeuden rajoitukset

Uudistus sisältää uusia tekijänoikeuden rajoituksia mm. teosten käyttämisestä opetuksen havainnollistamiseen ja kaupallisesta jakelusta poistuneiden teosten osalta. Periaatteellisesti merkittävä on nimenomainen rajoitus, joka sallii julkistetun teoksen käytön parodiassa, karikatyyrissä tai pastississa. Generatiivisen tekoälyn aikakaudella käytännön kannalta merkittävin on ehkä kuitenkin teosten kappaleiden valmistamisen tekstin- ja tiedonlouhintaa varten salliva säännös – jonka osalta ”haravointioikeuden” pidättäminen (muuta kuin tieteellistä tutkimusta varten) on kuitenkin asianmukaisella tavalla mahdollista. 

Tekijöiden neuvotteluvoiman vahvistaminen

Uudistuksen yhteydessä tekijänoikeuslakiin lisätään oikeuksien luovutuksia koskevia määräyksiä, joista osasta ei voida poiketa sopimuksella lainkaan ja osasta vain, jos ehdot perustuvat kollektiiviseen sopimukseen. Tekijällä, joka luovuttaa taloudelliset oikeutensa kokonaan tai myöntää yksinomaisen lisenssin, on oikeus saada sisältönsä hyödyntämisestä ”asianmukainen ja oikeasuhtainen” korvaus. Hänellä on myös oikeus selvitykseen teoksen hyödyntämisestä ja oikeus peruuttaa oikeudenluovutus, jos sisältöä ei hyödynnetä kohtuullisen ajan kuluessa. 

Uusi lähioikeus lehtijulkaisujen suojaamiseksi

Lehtijulkaisujen kustantajat saavat uudistuksen myötä yksinoikeuden välittää julkaisujaan yleisölle ansiotarkoituksessa – pois lukien yksityinen ja ei-kaupallinen käyttö, hyperlinkit julkaisuihin sekä yksittäiset sanat ja hyvin lyhyet otteet. Oikeus on voimassa kaksi vuotta julkaisuvuoden päättymisestä lukien, ja sitä sovelletaan 6.6.2019 lähtien julkaistuun sisältöön. 

Fondian immateriaalioikeuden asiantuntijat voivat auttaa yritystäsi tilanteen kartoittamisessa ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden arvioimisessa. Lue lisää tai ota suoraan yhteyttä.