Sote-alan uusi asiakastietolaki – mikä muuttuu?

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyä koskeva sääntely muuttui jälleen vuoden 2024 alussa. Uuden asiakastietolain tavoitteena on selkeyttää erityisesti asiakas- ja potilastietojen luovutusta sekä parantaa tiedonsaantioikeuksia sosiaali- ja terveydenhuollon välillä. Lisäksi sosiaalihuollon tiedonkäsittely yhdenmukaistuu. Sote-alalla työntäyteisiä päiviä tulee riittämään, vaikka tahtotila onkin hyvä: sote-palvelujen ja tiedonhallinnan kehittäminen asiakkaan tietosuojaa unohtamatta.

Muutokset tietojen luovutuksiin

Asiakkaan antama tietojen luovutuslupa laajenee koskemaan myös Kanta-palveluiden ulkopuolisia palveluita. Luovutuslupa on mahdollista antaa tietojen luovuttamisesta sosiaalihuollosta terveydenhuoltoon ja päinvastoin. Tiedonsaantioikeus sosiaali- ja terveydenhuollon välillä on toteutettava valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin 1.1.2026 mennessä. Vastaavasti asiakas voi tehdä uuden lain myötä laajan luovutuskiellon kaikkiin sosiaali- ja terveydenhuollon asia­kas- ja potilastietoihinsa.

Sosiaalihuolto liittyy Kanta-palveluihin

Sosiaalihuollon yksityisten palvelunantajien on liityttävä Kantaan viimeistään 1.9.2024 jos ne tuottavat sosiaalipalveluja hyvinvointialueelle ostopalveluna tai palvelusetelillä. Tällöin asiakastiedot tulee tallentaa Kanta-palveluihin asiakirjoina ja aikaraja koskee iäkkäiden, lapsiperheiden ja työikäisten palveluissa syntyviä asiakirjoja. Lastensuojelussa, vammaispalveluissa, päihdehuollossa ja perheoikeudellisten palveluiden osalta Kanta-liitynnän aikarajat ovat vuosina 2025-2026.

Sosiaalihuollossa syntynyttä potilastietoa ei ole tähän mennessä voitu tallentaa Kantaan. Jatkossa sosiaalihuollon on otettava Kanta-palvelut käyttöön siirtymäaikojen puitteissa ja potilastietojen tulisi sieltä löytyä 1.10.2026 mennessä. Sosiaalihuollon tiedot tulevat vähitellen myös asiakkaan itsensä nähtäville OmaKantaan.

Terveydenhuoltoa koskevat muutokset

Uuden lain myötä Kannan potilastiedon ja kuva-aineistojen arkistoihin liittyvien asiakirjojen tallentamisvelvoite laajenee. Tämä tapahtuu vaiheittain riippuen siitä, luovutetaanko potilastietoja ulkomaille ja onko kyse sosiaalipalveluiden potilasasiakirjoista, hoitotyön päivittäismerkinnöistä tai esim. video- ja äänitallenteista tai suun ter­veydenhuollon kuvista.

Muuta?

Muutokset mahdollistavat myös valtakunnallisen lääkityslistan toteuttamisen Kanta-palveluiden reseptikeskukseen. Listasta ammattilaiset ja potilas itse voivat nähdä potilaan käytössä olevan lääkityksen.

Jatkossa asiakastietolaki muodostaa toivottavasti selkeän, yhdenmukaisen ja kattavan kokonaisuuden, joka korjaa nykyisen sääntelyn puutteita. Varmaa on, että muutokset edellyttävät huomattavan määrän työtä sote-alalla henkilöstön kouluttautumisineen.  Uusi sääntely ennakoi myös jo seuraavaa tiedonhallinnan jatkokehitystä, jossa kiperiä kysymyksiä voivat aiheuttaa mm. tiedonkulku soten ja muiden viranomaisten tai tahojen välillä sekä uuden teknologian hyödyntäminen. 

Sote-alan monimutkainen lainsäädäntö siirtymäaikoineen voivat haastaa työssä.
Kokeneet tietosuoja-asiantuntijamme ovat mielellään apunasi tiedonhallintaan liittyvissä kysymyksissä.