privacy

Tietosuoja

Fondian asiantuntemus luo mielenrauhaa tämän päivän tietoa tulvivassa liiketoimintaympäristössä.

Tietosuoja

Fondian kokeneet juristit varmistavat, että organisaatiosi pysyy ajan hermolla alati digitalisoituvilla markkinoilla.

Nopeasti muuttuva digitaalinen ympäristö ja lainsäädäntö ovat luoneet puitteet kaikille henkilötietoja käsitteleville yrityksille, olipa kyse sitten asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden tiedoista. Kokeneet tietosuojalakimiehemme avustavat kaikenlaisissa tietosuojaa koskevissa asioissa, esimerkiksi tietosuojaprojekteissa ja hankkeissa, lakisääteisen dokumentaation laadinnassa, due diligence-projekteissa ja tietosuojaohjelmien luomisessa ja implementoinnissa.

Neuvomme asiakkaitamme kaikissa EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen, sähköisen viestinnän tietosuojalakiin ja kansallisissa erityissääntelyissä liittyen mm. työelämän tietosuojaan. Tietosuojalakimiehemme ovat erikoistuneet tietosuojan eri aloihin, ja heillä on laaja tietämys esimerkiksi potilas- ja terveystietoja koskevasta lainsäädännöstä.

Tarjoamme myös DPOaaS-palvelua asiakkaillemme, joissa yksi tietosuojalakimiehistämme toimii yrityksenne ulkoistettuna tietosuojavastaavana. Lisätietoja DPOaaS:stä saat napsauttamalla tätä.

Tietosuoja

Liiketoimintalähtöinen neuvonta

Oikeudellisen neuvonnan lisäksi autamme löytämään liiketoimintaratkaisuja tietosuojan asettamiin haasteisiin. Emme ainoastaan huolehdi yrityksestäsi tänään, vaan myös autamme saavuttamaan tavoitteesi ja visiosi sekä varmistamme, että riskejä hallitaan jo varhaisessa vaiheessa, jotta voit keskittyä ydinliiketoimintasi harjoittamiseen.

Olemme valmiita tulemaan mukaan hankkeisiin missä tahansa vaiheessa ja varmistamaan, että tietosuojaan liittyvät näkökohdat huomioidaan asianmukaisesti.


Autamme asiakkaitamme esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • tietojenkäsittely- ja siirtosopimusten valmistelu ja neuvotteluissa avustaminen

  • tietosuojaa koskevien vaikutustenarviointien valmistelu ja fasilitointi

  • tietosuojaohjelmien ja -prosessien rakentaminen

  • tietosuojapolitiikkojen ja tietosuojaohjeiden valmistelu

  • tietosuojaa koskevan koulutuksen järjestäminen työntekijöille ja henkilöstölle

  • potilas- ja terveystietoihin liittyvät asiat

  • työntekijöiden henkilötietoihin ja yksityisyyteen työelämässä liittyvät asiat

  • sähköiseen markkinointiin liittyvät tietosuojakysymykset

  • rahoituspalveluihin liittyvät tietosuojakysymykset

Tietosuojan asiantuntijamme

Tutustu tarkemmin tietosuojajuristeihimme tai ota heihin suoraan yhteyttä!

"Fondiassa saamme kohtuullisella kustannuksella käyttöön suuren joukon asiantuntijoita. Se on loistavaa, että aina löytyy osaaja."

Ajankohtaista tietosuojasta