Rakentamislakiesitys eduskuntaan

Rakentamislaki ja alueidenkäyttölaki. Siirtyminen tähän jaotteluun on edessä 1.1.2024, mikäli hallituksen hyväksymien lakiesitysten eduskuntakäsittely ja voimaantulo toteutuvat suunnitellulla aikataululla.

Esitys noudattaa hallituksen lausuntokierroksen jälkeen tekemiä linjauksia, joista kirjoitimme aiemmin Kaavoitus- ja rakentamislain sijaan tiedossa rakentamislaki -blogissamme.

Rakentamislaissa annetaan uudet olennaiset tekniset vaatimukset rakennuksen vähähiilisyydestä ja elinkaaresta. Lakiin sisältyy myös asetuksenantovaltuudet, joiden nojalla annetaan myöhemmin asetukset rakennuksen ilmastoselvityksestä, materiaaliselosteesta ja hiilijalanjäljen raja-arvoista.

Esitys sisältää säännökset päävastuullisesta toteuttajasta, mutta aiempien linjausten mukaisesti laaja sopimusvapaus säilytetään. Myös jatkossa osapuolet voivat sopimuksessa vapaasti sopia vastuuajoista esim. YSE1998- ja KSE 2013 -ehtojen mukaan.

Kiinteistöt ja rakentaminen