No assholes in here - hyvän työyhteisön merkitys

Fondia on tunnettu ja ylpeä muustakin kuin vain oikeudellisesta asiantuntemuksestaan. Meillä yhtenä strategian kulmakivenä ovat ihmiset ja koemme hyvällä työyhteisöllä olevan erittäin suuri merkitys yrityksemme menestykselle. Haluamme edistää sellaista ympäristöä ja kulttuuria, jossa kunnioitus, yhteistyö ja yhteiset arvot kukoistavat. Tässä ystävänpäivän blogikirjoituksessa pureudun positiivisen työkulttuurin merkitykseen organisaation menestystekijänä.

Perusarvojen omaksuminen

Fondian toiminnan ytimessä ovat ydinarvomme, jotka ovat olleet läsnä koko 20-vuotisen historiamme ajan. Ne eivät ole vain julisteita toimistomme seinillä, vaan muodostavat lujan pohjan, joiden päälle yrityksen identiteetti, kulttuuri ja toimintatavat on rakennettu.

Vastuullisena työpaikkana arvomme eivät ohjaa vain sitä, miten kohtelemme toisiamme, vaan myös sitä, miten työskentelemme ja vastaamme asiakkaiden tarpeisiin. Sisällyttämällä nämä arvot päivittäiseen toimintaamme luomme työpaikan, jossa jokainen tuntee tulevansa nähdyksi, kuulluksi ja kunnioitetuksi.

Rekrytointikäytännöt, jotka asettavat ihmiset etusijalle

Hyvä työyhteisö muodostuu ainutlaatuisista yksilöistään. Menestyshaluinen lakifirma etsii luonnollisesti joukkoonsa raudanlujia ammattilaisia. Meillä osaaminen ei kuitenkaan riitä, sillä etsimme ehdokkaita, jotka eivät vain loista omilla aloillaan, vaan ovat myös linjassa arvojemme kanssa.

No asshole -policy on aina vahvasti mukana rekrytointiprosessissamme, sillä uskomme että on kaikkien osapuolten etu varmistaa hyvissä ajoin arvojen ja persoonien yhteensopivuus. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että pyrkisimme rekrytoimaan samasta muotista peräisin olevia Fondia-klooneja. Koen, että erilaiset taustat ja näkökulmat ovat rikkaus ja muodostavat yhdessä entistä vahvemman kokonaisuuden.

Mitä no asshole -periaate meillä sitten aidosti tarkoittaa? Sitä, että arvostamme toisiamme asemasta tai tehtävästä riippumatta. Sitä, että haluamme tutustua toisiimme ja olla avoimia uusille ajatuksille ja toimintatavoille. Sitä, että ymmärrämme, että yhdessä olemme enemmän ja tarvitsemme toisiamme muodostaaksemme tämän hienon yhteisön. Vaikka periaate siis on vahvasti läsnä rekrytointiprosesseissamme, on sillä oma paikkansa myös jokapäiväisessä toiminnassamme ja jokaisessa kohtaamisessa riippumatta siitä, kuka kohtaamisen toinen osapuoli on.

*Vinkki: Saapuessasi työhaastatteluun, kannattaa todellakin kiinnittää huomiota siihen, miten kohtaat toimistolle tullessasi muut ihmiset (esim. Fondian cafén). Jännittävästä tilanteesta huolimatta toisille osoittamasi ystävällisyys kertoo sinusta paljon – ainakin meidän silmissämme.

Psykologinen turvallisuus on kestävän menestyksen perusta

Uskon vahvasti siihen, että päästäkseen täyteen potentiaaliinsa ihmisen on tunnettava olonsa mahdollisimman turvalliseksi ja luontevaksi. Kuka tahansa meistä voi hetken esittää toisenlaista ihmistä. Tuo teeskentely vie kuitenkin energiaa, joka on pois jostain muusta, todennäköisesti esimerkiksi innovaatioista ja tehokkuudesta. Se on myös väsyttävää ja kuluttavaa eikä edesauta henkilön sitoutumista yhteisöön. Siten monikaan asia ei ole työyhteisölle yhtä keskeistä kuin psykologisen turvallisuuden luominen. Tämä ilmenee arvostuksena, kenties lempeinä rohkaisuina osoittaa meidän kunkin ainutlaatuisia ja ehkä hieman omituisiakin luonteenpiirteitä tai tapoja sekä ymmärryksenä ja tukena virhetilanteissa. Meidän kunkin ainutlaatuisuuden ja haavoittuvuuden paljastaminen ja valjastaminen yhteen voi avata aivan uudenlaisia mahdollisuuksia ja vähintään perustan kestävälle menestykselle.

Tällä hetkellä keräämme henkilöstömme kokemuksia siitä, miten he kokevat Fondian kulttuurin ja mahdollisuuden olla oma itsensä. Toivon, että meistä jokainen uskaltaa olla avoin ja rehellinen, sillä vain tämä antaa työkaluja jatkokehittämiseen.

 

Hyvää ystävänpäivää – muistetaan olla ystäviä itsellemme ja toisillemme!