Exit -valmius – mitä se tarkoittaa?

Menestyvän yrityksen rakentaminen on valtava saavutus, mutta jokainen yritys tulee lopulta tienristeykseen, jossa on tehtävä päätös: jatketaanko nykyisellä tiellä vai lähdetäänkö uuteen seikkailuun. Tämä päätös tulee usein exitstrategian myötä ratkaistavaksi. Yleisiä exitstrategioita ovat yrityksen tai liiketoiminnan myynti, sulautuminen toiseen yritykseen tai julkinen listautuminen.

Exit -valmiuden käsite

Exit -valmius on tila, jonka yritys saavuttaa sen ollessa valmis merkittävään omistajanvaihdokseen. Exit -valmius on ratkaisevan tärkeää riippumatta siitä, suunnitteletko yrityksesi/liiketoimintasi myymistä, sulautumista toiseen yritykseen taikka rahoituksen hakemista. Oikeudellisesta näkökulmasta katsottuna exitprosessiin liittyy monenlaisia monimutkaisia kysymyksiä ja näkökulmia. Potentiaaliset ostajat tai sijoittajat tekevät usein perusteellisen due diligence -tarkastuksen arvioidakseen kohdeyrityksen arvon ja siihen liittyvät riskit kaupan jälkeisten kielteisten yllätysten ja sudenkuoppien välttämiseksi.

Oikeudelliset huomiot

Due diligence kattaa useita keskeisiä oikeudellisia osa-alueita, muun muassa:

  • sopimusten tarkastelu;

  • hallinto- ja ohjausjärjestelmä (corporate governance) ja sääntelyn noudattaminen;

  • immateriaalioikeuksien arviointi;

  • vireillä olevien ja mahdollisten oikeudenkäyntien tarkastelu;

  • työsopimukset, työsuhde-etuudet, kannustinjärjestelmät; ja

  • verosäännösten noudattaminen ja mahdolliset maksamattomat verovelat.

On esimerkiksi tärkeää varmistaa, että sopimukset on tehty kirjallisesti (ja että ne sisältävät riittävät määräykset esimerkiksi kohteen irtisanomisoikeuksista ja vastuunrajoituksista) ja että ne eivät sisällä olennaisesti epäsuotuisia lausekkeita, jotka voisivat vaarantaa exitprosessin. Oikeudellisen due diligence -tarkastuksen tulokset ovat ratkaisevassa asemassa määriteltäessä kauppaan liittyvää kokonaisriskiä, ja ne voivat vaikuttaa kaupan ehtoihin tai päätökseen jatkaa transaktiota. Due diligence tarkastusprosessin avulla ostava tai investoiva osapuoli voi tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, neuvotella ehdoista ja laatia strategian, jonka avulla voidaan käsitellä mahdollisia oikeudellisia kysymyksiä, joita voi syntyä yrityskaupan tai investoinnin jälkeen.

Exit -valmius pääomasijoituksissa

Exit -valmius on kriittisen tärkeää myös alkuvaiheen yrityksissä pääomasijoitusrahoituksen houkuttelemiseksi. Aloitteleville ja alkuvaiheen yrityksille riskipääomasijoitusten saaminen voi olla ratkaiseva käänne. Pääomasijoitus itsessään tarjoaa taloudellista tukea, jota yritys tarvitsee laajentuakseen ja kasvaakseen. Lisäksi pääomasijoittajat tuovat usein mukanaan keskeistä strategista ajattelua, pääsyä asiaankuuluviin verkostoihin ja ammattimaisia hallintomalleja hallitukseen. Pääomasijoittajat eivät kuitenkaan etsi vain lupaavia liikeideoita. He ovat myös erittäin kiinnostuneita varmistamaan, että esimerkiksi kohdeyrityksen päivittäinen toiminta on riittävän hyvin järjestetty, ja että se on sovellettavien lakien ja asetusten mukainen ennen lopullisen rahoituspäätöksen tekemistä. Pääomasijoittajat haluavat sijoitukselleen huomattavaa, useimmiten lyhyen aikavälin, tuottoa. Heille exit -valmius tarkoittaa strategista suunnittelua ja mahdollisuuksia kannattavaan irtautumiseen yrityksen/liiketoiminnan myynnin tai listautumisen kautta. Pääomasijoittajat haluavat nähdä, että yrityksesi on valmis merkittävään kasvuun ja että heidän sijoituksensa lopulta saavuttaa merkittävän tuoton. Samaan aikaan pääomasijoitukset ovat luonnostaan riskialttiita ja sijoittajat haluavat pienentää tätä riskiä mahdollisimman paljon.

Miten exit -valmius voidaan varmistaa ja milloin valmistautuminen olisi aloitettava?

Exit -valmiuden saavuttaminen on monimutkainen prosessi, joka edellyttää vankkaa juridista asiantuntemusta, huolellista suunnittelua (mukaan luettuna projektinhallinta) ja yksityiskohtien hallitsemista, joiden täydellinen kehittäminen ja toteuttaminen voi kestää kauan. Ammattitaitoisten, ja monella eri oikeudellisella alalla toimivien, oikeudellisten neuvonantajien avulla, voit selviytyä näistä haasteista ja varmistaa sujuvan exitin. Muista, että varhainen valmistautuminen on avain exit -valmiuteen, ja oikeudellisten näkökohtien kuntoon laittaminen maksaa itsenä takaisin pitkällä aikavälillä. Tämä tarkoittaa, että jos ensimmäinen mahdollinen exit on tarkoitus toteuttaa lähivuosina, nyt on ihanteellinen aika aloittaa tarvittavat valmistelut. Jos saat apua ammattitaitoisilta oikeudellisilta neuvonantajilta, voit keskittyä exitprosessin neuvotteluvaiheessa tärkeimpiin asioihin ja lopulta saada transaktion toteutettua parhaalla mahdollisella hinnalla ja sopimusehdoilla.