Exit Readiness as a Service

Räätälöity kartoituspalvelu exitiin valmistautuvalle yritykselle.

Exit Readiness as a Service

Kartoituspalvelu yrityksille, joissa

  • suunnitellaan exit-järjestelyä lähivuosina; 

  • valmistaudutaan rahoituskierrokseen;

  • etsitään sopivia sijoitus-/ostokohteita ja/tai

  • halutaan muuten varmistua, että asiat yrityksessä on asianmukaisesti ja lainmukaisesti järjestetty.

Palvelun avulla on mahdollista tehokkaasti saavuttaa tiivis kokonaiskuva yrityksen juridisista asioista. Kartoituksen lopputuloksena asiakas saa (i) perusteellisen kokonaiskuvan yhtiön juridisesta tilasta sekä mahdollisista puutteista ja säännösten vastaisuudesta, (ii) kuvauksen siitä miten havaitut puutteet ja säännösten noudattamatta jättäminen voivat vaikuttaa onnistuneeseen exit prosessiin sekä (iii) konkreettiset suositukset korjaavista toimenpiteistä, joiden toteuttaminen parantaa yrityksen mahdollisuuksia onnistuneeseen exitiin. Palvelu toimii myös riskienhallintakeinona yritysjohdolle ja hallituksen jäsenille. Palvelu ei korvaa due diligence –tarkastusta.

Exit Readiness -palvelu

1

Yrityksen tilanteen kartoitukseen valmistautuminen

2

Kartoitus ja analyysi asiantuntijan kanssa

3

Konkreettiset toimenpidesuositukset

Ota yhteyttä