Exit Readiness as a Service: onko yrityksesi valmis ottamaan seuraavan askeleensa?

Arbetsrätt
Olipa suunnitelmissasi myydä yrityksesi/liiketoimintasi, sulautua toiseen yritykseen tai hakea rahoitusta, on sinun aloitettava exit -valmiudesta. Niin kuin asuntoa myytäessä, tavoitteenasi on näyttää yrityksesi parhaat puolet ja välttää yllätyksiä saadaksesi markkinoiden parhaan mahdollisen hinnan. Tässä blogissa tarkastelen, miten exit -valmius voi vaikuttaa sekä neuvottelu- että kaupalliseen asemaasi ja miten me Fondialla voimme auttaa sinua varmistamaan, että yrityksesi on valmis ottamaan seuraavan askeleensa.

Yrityksen katsotaan oikeudellisesta näkökulmasta olevan "valmis exitiin" kun se on täyttänyt kaikki suunnitellun exitin kannalta välttämättömät oikeudelliset velvoitteet, vaatimukset ja näkökohdat. Lisäksi exit -valmiudella pyritään varmistamaan, että yrityksen exitprosessi on lainmukainen sekä minimoimaan mahdolliset oikeudelliset riskit ja vastuut. Exit -valmius parantaa yrityksen neuvotteluasemaa ja lisää mahdollisuuksia saada paras mahdollinen hinta ja sopimusehdot. Exit -valmiilla yrityksillä on paremmat mahdollisuudet selviytyä haasteista, mikä viime kädessä vähentää epäonnistumisen riskiä ja nostaa yrityksen valuaatiota. Lisäksi exit -valmius vähentää mahdollisuuksia kohdata oikeudellisia haasteita tai ongelmia irtautumisen jälkeen. On myös huomattava, että pääomasijoittajilla ja yritysten perustajaosakkailla on usein erilainen aikahorisontti sijoitustensa suhteen. Exit -valmius osoittaa, että perustajaosakkaiden tavoitteet ovat linjassa pääomasijoittajan tavoitteiden kanssa, kun yritystä valmistellaan mahdolliseen exitiin.

Ostajan/sijoittajan juristit tekevät parhaansa havaitakseen due diligence -vaiheessa mahdolliset puutteet kohdeyrityksessä; usein tarkoituksenaan joko neuvotella kauppahintaa alaspäin tai lieventää osto-/sijoitussopimukseen sisältyviä riskejä erityisillä vakuutuksilla tunnettujen riskien osalta ja vahvistaa kohdeyritystä koskevia yleisiä vakuutuksia. Paras mahdollinen tilanne saavutetaan tietenkin siten, että mahdolliset ongelmat on tunnistettu etukäteen, ja että kaikki on kunnossa hyvissä ajoin ennen exitprosessin aloittamista.

Fondian M&A-tiimi tarjoaa joustavan ja räätälöidyn "Exit Readiness as a Service" -palvelun, johon sisältyy

  1. perusteellinen yleiskatsaus yrityksesi nykytilasta oikeudellisesta näkökulmasta ja siihen liittyvien mahdollisten puutteiden ja vaatimustenvastaisuuksien yksilöinti,

  2. seuraukset siitä, miten tällaiset puutteet ja vaatimustenvastaisuudet voivat estää onnistuneen exitstrategian toteuttamisen, ja

  3. suositukset siitä, millaisia korjaavia toimenpiteitä yrityksesi exit -valmiuden saavuttaminen edellyttää.

Tehtävämme on auttaa sinua luomaan yrityksellesi lisäarvoa, välttämään yllätyksiä ja lisäämään uskottavuutta, mikä parantaa merkittävästi mahdollisuuksiasi palkitsevaan exitiin.

Kokeneella ja omistautuneella M&A-tiimillämme on vankka kokemus monista erilaisista yritysjärjestelyhankkeista, aina perinteisistä yritysjärjestelyistä (sekä teollisuus- että pääomasijoitustransaktioista) rahoituskierroksiin. Olemme helposti lähestyttäviä ja meillä on vuosien kokemus eri osapuolten, kuten ostajien, myyjien, rahoittajien, sijoittajien ja kohdeyritysten, edustamisesta ja neuvonnasta. Tiimimme on tunnettu markkinatuntemuksestaan, käytännönläheisestä asenteestaan ja neuvoistaan, tehokkuudestaan, joustavuudestaan ja erityisesti päättäväisyydestään saavuttaa kunkin asiakkaan tavoitteet ilman ylimääräistä bullshittiä. Meillä on useita toimipisteitä/asiantuntijoita Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa, joten toimimme saumattomasti myös rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä. Fondian monipuolisen asiantuntijatiimin tuella saat kaiken tarvitsemasi avun yritysjärjestelyissä elinkaaren aikana - alkaen suunnitteluvaiheesta transaktion toteutukseen ja sen jälkeiseen aikaan. Liiketoimintalähtöinen ja kokonaisvaltainen lähestymistapamme, mukaan lukien LDaaS-palvelumallimme (Legal Department as a Service, oikeudellinen osasto palveluna) soveltuu hyvin kaikkiin yritysjärjestelyn jälkeisiin integrointitarpeisiin.