EU:n hiilirajamekanismi, mitä se tarkoittaa?

Skog

EU:n ilmastopaketti etenee EU:ssa. EU on ehdottanut monilta osin uutta ja laajennettua sääntelyä ilmastotoimiin liittyen. Täysin uutta sääntelyä liittyy esimerkiksi EU:n hiilirajamekanismiin (EU Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), jonka tavoitteena on estää hiilivuotoa ja kannustaa EU:n ulkopuolisia maita kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin. Hiilirajamekanismia koskeva asetus on julkaistu virallisessa lehdessä 16.5.2023, ja se on tullut voimaan 17.5.2023. Maahantuontia tekevien yritysten tulee valmistautua hiilirajamekanismin siirtymäajan raportointiin.

CBAM soveltaminen alkaa asteittain, mutta nopealla aikataululla jo vuodesta 2023

Siirtymäajan raportointidataa pitää kerätä jo 1.10.2023 alkaen. Soveltamisalaan kuuluu aluksi raudan, teräksen, sementin, alumiinin, lannoitteiden, sähkön ja vedyn tuotanto sekä tietyin edellytyksin näihin liittyvät epäsuorat päästöt. Lisäksi CBAM koskee tiettyjä lähtöaineita sekä ulottuu joihinkin jatkojalostustuotteisiin, kuten ruuveihin ja pultteihin ja vastaaviin rauta- tai terästuotteisiin.

Vuodesta 2026 velvoitteet laajenevat, ja CBAM-tavaroiden tuonti muuttuu luvanvaraiseksi, ja edellyttää tarvittavan määrän CBAM-todistusten hankintaa.

Velvollisuus raportoida siirtymäkaudella ja hankkia CBAM-todistuksia koskee kaikkia yksityishenkilöitä ja yrityksiä, jotka tuovat maahan CBAM-tavaroita. Siirtymäajan raportointivelvoite on ajalle 1.10.2023-31.12.2025. 

Nyt onkin kiire tarkistaa, tuoko maahan CBAM alaisia tuotteita, ja onko tuotteista saatavilla tarvittavat tiedot joko myyjältä tai valmistajalta. CBAM noudattamista kansallisesti valvoo Tulli.

Tarvitsetko apua CBAM tai muun vastuullisuussääntelyn arvioinnissa?
Ota rohkeasti yhteyttä yritysvastuuseen ja kestävään kehitykseen erikoistuneihin juristeihimme!

Muita ajankohtaisia blogeja