Investoritele
Ava MyFondia

Mida tähendab Euroopa Liidu digiteenuste määrus (DSA) veebipõhiste vahendusteenuste osutajatele?

Fondia
Blogi 20. veebruar 2024

Fondia legal services
Autor: Mathilde Lecomte

17. veebruarist 2024 hakkas veebipõhiste vahendusteenuste osutajatele kohalduma Euroopa Liidu digiteenuste määrus (DSA). Määrusega pandud kohustusi peavad nüüdsest täitma lisaks Euroopa Komisjoni poolt määratud suurtele digiplatvormidele ka teised veebipõhised teenusepakkujad  sealhulgas interneti- ja sotsiaalmeedia platvormid, sisu edastavad platvormid, kuulutusi edastavad platvormid ja pilveteenuste pakkujad. 

Näiteks ei tohi veebiplatvormid enam suunata alaealisi profiilianalüüsil põhinevale reklaamile, kui nad on kindlad, et kasutaja on alaealine. Lisaks peavad nad looma mehhanismi, kus kasutajad saavad teatada ebaseaduslikust sisust ja vaidlustada modereerimisotsuseid, pakkudes igale otsusele selge ja konkreetse põhjenduse. Samuti on neil kohustus regulaarselt analüüsida oma tegevuse mõju interneti turvalisusele ja kasutajate põhiõigustele. 

Need kohustused varieeruvad teenuste ulatuse ja olemuse järgi ning nende täitmata jätmine võib kaasa tuua trahve ja sanktsioone. Fondia pakub lepingute ja tehnoloogia valdkonna ekspertide abi, et aidata teil mõista, millised kohustused on teie ettevõtte jaoks olulised ning kuidas täpselt uusi kohustusi täita. Fondia teenus sisaldab olemasolevate dokumentide ning protseduuride auditeid, puuduste analüüsi ja nõuetele vastavate dokumentide ning protsesside koostamist. 

Kui soovite rohkem teavet meie õigusteenuste kohta, võtke meiega ühendust aadressil estonia@fondia.com.  

Võite kirjutada ka otse meie spetsialistidele: