Vilepuhumise ehk rikkumisest teatamise teenus

Pakume teile ettevõttesisest rikkumistest teavitamise kanalit

Lubage meil olla osaks teie ettevõttest

Teavitajate kaitse direktiivi ning seda Eesti õigusesse üle võtvat rikkumisest teavitaja kaitse seadust ei peaks nägema pelgalt kohustusena, vaid pigem võimalusena lahendada tekkinud probleemid adekvaatselt ja kiirelt ettevõtte siseselt, mitte avalikkuse ees, kus kahjud võivad olla kordades mastaapsemad. 

Ettevõtte ja juhtkonna vastutuse seisukohast on soovitatav, et ettevõtted looksid rikkumistest teatamist võimaldavad teavituskanalid ning korraldaksid nende kasutamise ja haldamise kogenud õigusnõustajate abil. 

Fondia rikkumisest teavitamise teenus põhineb kliendi tegevuse mõistmisel ja vastavusnõuete tundmisel.  

Teenindame oma kliente praktilise ja ettevõtlusele suunatud hoiakuga ning toetame ettevõtte juhtkonda asutusesisese teavituskanali loomisel kooskõlas direktiivi ja Eestis kehtiva õigusega. 


Laadige alla meie juhend õigusteenuste ostmiseks

Rikkumisest teavitamise teenus sisaldab:

  • Esmast analüüsi, mille käigus selgitatakse välja asutusesisese teavituskanali loomisega seotud olulised asjaolud

  • Ettevõttesisese dokumentatsiooni koostamist, mis sätestab rikkumisteadete vastuvõtmise, teavitajaga ühenduse hoidmise ja talle tagasiside andmise ning järelmeetmete rakendamise korralduse

  • Teavituskanali loomist ja juhendamist selle kasutuselevõtmisel

Täiendava kokkuleppe alusel osutame ka järgmisi teenuseid:

  • Esitatud rikkumisteadete esmane analüüs ning konkreetsed soovitused ettevõtte juhtkonnale edasiseks tegutsemiseks, sh järelmeetmete rakendamiseks  

  • Nõustamine ja juhendamine järelmeetmete rakendamisel 

  • Rikkumisteate edastamine menetlemiseks pädevale asutusele 

  • Rikkumisest teavitamise teemalised koolitused ettevõtte juhtkonnale ja töötajatele 

Tutvuge meeskonnaga

Klõpsates õigusnõustajate profiilidel leiad lisateavet Fondia õigusnõustajate ning nende kompetentsivaldkondade kohta

Blogi ja uudised

Lugege soovitusi õigusvaldkonnast Fondia ekspertidelt!