Andmekaitseametniku ehk DPO teenus

Tagage andmekaitsenõuete täitmine ning tellige oma ettevõttesse Fondia andmekaitseametniku teenus.

Andmekaitsespetsialisti teenus

Andmekaitseametnik (DPO) on spetsialist, kes vastutab isikuandmete töötlemise vastavuse eest ning tagab, et andmekaitsealased õigusaktid oleksid organisatsioonis täidetud. Andmekaitseametniku määramine on kohustuslik näiteks siis, kui organisatsioon jälgib regulaarselt andmesubjekte, või kui organisatsiooni põhiülesandeks on tundlike isikuandmete ulatuslik töötlemine.

Isegi juhul, kui seadus ei kohusta teie organisatsiooni andmekaitseametnikku määrama, on andmekaitseametniku kasutamisel palju eeliseid. Sedasi koondub teie ettevõtte vastutus andmekaitsealastes küsimustes konkreetse spetsialisti kätte, muutes andmekaitsealaste õigusaktide täitmise tõenäolisemaks. Andmekaitseametniku ülesannete hulka kuulub õigusaktide täitmise ja andmekaitse järelevalve, samuti organisatsiooni nõustamine erinevates andmekaitseküsimustes. Andmekaitseametnik tegutseb andmekaitseasutuse kontaktpunktina organisatsiooni andmekaitseküsimustes. 

Andmekaitseametnikul peavad olema põhjalikud teadmised andmekaitseseadustest, ta peab suutma andmekaitse praktikad kliendi huvides tööle rakendada ning täita oma seadusjärgseid ülesandeid. Andmekaitseametnik peab olema sõltumatu ega tohi saada oma ülesannete täitmiseks juhiseid. Andmekaitseametnik ei pea olema ettevõtte personali liige, sest isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) lubab seda ka teenusena sisse osta. Just sellist võimalust pakub Fondia andmekaitseametniku teenus. Kasutades meie andmekaitseametniku teenust, parandate andmekaitsealaste õigusaktide järgimist oma organisatsioonis ning tagate andmekaitseküsimuste jätkuva ja plaanipärase lahendamise.

Mis kasu on andmekaitseametniku teenusest?

  • Andmekaitseametniku teenus toimib samamoodi nagu organisatsiooni enda andmekaitseametnik, kuid selle erinevusega, et teie käsutuses on andmekaitsele spetsialiseerunud kogenud juristide meeskond ning nende ulatuslikud kogemused andmekaitseküsimustes.

  • Teenus pakub andmekaitseametniku ülesannete plaanipärast ja ennetavat täitmist  

  • Organisatsiooniväliste spetsialistide kaasamine vähendab huvide konflikti tekkimise võimalusi 

  • Teenus säästab teie organisatsiooni aega ja ressursse

  • Läbipaistev ja prognoositav hinnakujundus hõlbustab eelarvestust

Mida andmekaitseametniku teenus sisaldab?

  • Määratud kontaktisikut ja andmekaitsele spetsialiseerunud kogenud Fondia juristide meeskonda

  • Esmast ülevaadet andmekaitsest ettevõttes, aastase tegevuskava koostamist ning pidevat nõustamist ja juhendamist andmekaitseküsimustes

  • Andmekaitseametniku seadusjärgsete ülesannete täitmist, sh andmekaitse järelevalvet

  • Vajadusel suhtlust järelevalveasutusega

Millist kasu saate koostööst Fondiaga?

1

Ärikeskne õigusnõustamine

Meie andmekaitsespetsialistid on väga kogenud ja oskavad hoolitseda kõikide isikuandmete töötlemise ja eraelu puutumatusega seotud vajaduste eest teie ettevõttes. Teenindame oma kliente ettevõtluskeskselt ja mitmed meie juristid on varem töötanud ettevõttesisese juristina.

2

Piiriülene meeskonnatöö

Meie juristid tunnevad nii riiklikke kui ka rahvusvahelisi õigusakte, mida kasutame ka oma piiriüleses meeskonnatöös.

3

Täisteenust pakkuv äriõiguse nõustamisettevõte

Täisteenust pakkuva äriõigusele spetsialiseerunud õigusbüroona on meil võimekus tegeleda teie ettevõtte mistahes õiguslike vajadustega.

Tutvuge meeskonnaga

Tutvuge mõne meie andmekaitsele spetsialiseerunud nõustajaga

Blogi ja uudised

Lugege soovitusi õigusvaldkonnast Fondia ekspertidelt!