Investoritele
Ava MyFondia
Fondia õigusbüroo

Vaidluste lahendamine

Meie kohtuvaidluste eksperdid suudavad teha teie jaoks parimat ka siis, kui asjad ei ole läinud päris, nagu nad oleksid pidanud.

Koos saame luua parimad tingimused erimeelsuste edukaks lahendamiseks.

Vaidluste lahendamine on valdkond, milles Fondia juristidel on mitmekülgne kogemus nii Eesti sisestes kohtu- ja vahekohtumenetlustes kui ka rahvusvahelistes arbitraažikohtutes. Meie juristid tegelevad läbirääkimiste, lepitamiste ning kohtu- ja arbitraažimenetlustega. Lähtume eelkõige kliendi ärihuvidest ning pingutame alati selle nimel, et vaidlusi ennetada. Samas mõistame, et vaidlus on mõnikord kliendi jaoks vältimatu.

Meie juristid on valmis kliente esindama:

 • Erinevates kohtueelsetes vaidluste lahendamise organites nagu riigihangete vaidlustuskomisjon; töövaidluskomisjon, üürikomisjon

 • Vaiete esitamisel haldusorganile, väärteoasjades ja haldusvaidlustes halduskohtus

 • Tsiviilvaidlustes nii tava- kui ka vahekohtutes

 • Lepitusmenetlustes

 • Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetlustes

Meie ekspertidel on laialdased kogemused klientide huvide kaitsmisel väga erineva sisuga vaidlustes, millest olulisematena võib nimetada järgmisi:

 • Töösuhted, juhtorgani liikmete, osanike ja aktsionäride lepingud

 • Ehitus ja planeerimine

 • Tarne-, teenuse osutamise ja koostöölepingud

 • Riigihanked

 • IT-lepingud

 • Frantsiisilepingud

 • Müügi-, rendi- ja üürilepingud

 • Ebaaus kauplemine ja intellektuaalomandiõiguse küsimused

 • Laenu- ja muud finantseerimislepingud

 • Kahju hüvitamise nõuded

Tutvuge meeskonnaga

Tutvuge meie spetsialistidega või võtke nendega otse ühendust!

Runway

"Me väärtustame seda, et Fondia juristid on kärmed vastama, sest see on meie jaoks äärmiselt oluline."