Fondia õigusbüroo

Ponsse Plc

"Koostöö Fondiaga on selge ja komplikatsioonideta."

Ponsse Plc

Börsiettevõttena vajame me küll õigusabiteenuseid, kuid seni ei ole olnud mõistlik, et looksime oma ettevõttesisesed juriidilised ressursid. Seetõttu oleme otsustanud töötada välise partneriga - täpsemalt Fondia õigusosakonna teenusega. Välise partneri vahendusel on meil juurdepääs laiemale valikule õigusabiteenustele ja meie vajadused on suures ulatuses varieerunud. Oleme töötanud nendega koos lepingute koostamisel, vaidlustes, patendiasjades, ühinguõiguslikes tehingutes ja kõiges mis jääb nende vahele.

Kuna meie vajaduste tase ei ole ühtlane, on hea, et Fondia on paindlik. Vahepeal võib mitu kuud olla vaikus ja äkitselt võime vajada abi igapäevaselt.

Fondia on suutnud ärilise suunitluse praktikas ellu viia. Kuigi meil ei ole vaja metsanduseksperti, teab Fondia, kuidas teatud juhtumit kavandada, pidades samas silmas üldpilti. Koostöös on valitsenud ärikeskne perspektiiv, mis tähendab, et jurist esitab õiguslikud aspektid ja riskid. Seejärel otsustab ettevõtte juhtkond kuidas jätkata.

Fondia juristidel on kannatust kuulata ära ja anda täiendavat vajalikku konteksti enne, kui tööga alustatakse. Tänu sellele on koostöö nendega äärmiselt sihipärane. Konteksti teadmine teeb eesmärkide saavutamise lihtsamaks. Olen sageli õigusteenustega seoses kogenud pedantsust, mille tõttu pole suudetud näha puude taga metsa. Seda Fondia puhul ei juhtu.

Koostöö Fondiaga on selge ja komplikatsioonideta. Ilmselgelt on see üks asjadest, millega nad inimesi tööle võttes arvestavad. Me väärtustame seda, et Fondia juristid on kärmed vastama, sest see on meie jaoks äärmiselt oluline. Meil ei ole alati kiire, kuid tähtis on teada, et asjaga tegeletakse tõhusalt.

Dator

"Me väärtustame seda, et Fondia juristid on kärmed vastama, sest see on meie jaoks äärmiselt oluline."