Investoritele
Ava MyFondia
Fondia õigusbüroo

Haldusõigus

Fondia juristid on kogenud haldusõiguse eksperdid ja nõustavad erinevates haldusõiguse küsimustes.

Haldusõigus

Fondia juristid on kogenud haldusõiguse eksperdid ja nõustavad erinevates haldusõiguse küsimustes. Aitame ettevõtteid asjaajamises riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega. Eelistame lähenemist, mis põhineb koostööl ja läbirääkimistel, kuna nii jõuab kõige kiiremini osapooli rahuldava tulemuseni. Alati ei ole võimalik vaidlusi vältida ja neil puhkudel anname endast parima, et kliendi huve võimalikult hästi halduskohtus kaitsta.

Meie haldusõiguse eksperdid saavad aidata järgmistes küsimustes:

  • Erinevate lubade (keskkonnaload, tööload), tunnistuste, registreeringute ja litsentside taotlemine

  • Toetuste taotlemine

  • Kutsete taotlemine

  • Esindamine halduslepingu läbirääkimistel

  • Riigivastutuse küsimused

  • Planeeringud, ehitamine, hanked, sundvõõrandamine, sundvalduse seadmine

  • Avaliku ja erasektori koostööprojektid

  • Esindamine haldus-, järelevalve-, väärteo-, vaide- ja halduskohtumenetluses

Tutvuge meeskonnaga

Tutvuge meie spetsialistidega või võtke nendega otse ühendust!