Fondia õigusbüroo

Andmekaitse

Fondia kogenud eksperdid tagavad, et andmete töötlemine Teie ettevõttes on korraldatud õiguspäraselt.

Ausus ja andmekaitse

Meie kogenud ja professionaalne andmekaitse meeskond aitab teid kõigis isikuandmete töötlemise ja eraelu puutumatuse küsimustes. Fondia eksperdid omavad märkimisväärseid teadmisi isikuandmete ning GDPR teemades. Meie spetsialistid omavad kogemusi nii Eesti kui välismaiste ettevõtjatega ning nõustavad kliente muuhulgas andmetöötluse registreerimisel, privaatsuspoliitikate koostamisel, lepingute ettevalmistamisel, samuti andmekaitset puudutavates vaidlustes ning suhtlemisel ametkondadega.

Saame aidata järgnevates küsimustes:

  • Rahvusvaheline andmeedastus ja andmetöötluslepingud

  • Privaatsuspoliitika

  • Isikuandmete rikkumise protsessid

  • Teavitamise ja loa andmise kord ning suhtlus ametiasutustega

  • Andmekaitsespetsialisti teenus

Järjest enam digitaliseeruv ettevõtlus ületab riigipiire ning andmete töötlemisele ja kaitsele seatud nõudeid tuleb senisest laiemalt arvestada. Fondia eri riikide andmekaitse valdkonna juristidel on eksperditeadmised nii siseriiklikest kui ka ülemaailmsetest eeskirjadest, mida kasutame piiriüleses meeskonnatöös.

Meie meeskond nõustab kliente muu hulgas järgmistes valdkondades:

  • Töötajate andmekaitse

  • Tervishoid

  • Turundus ja tarbijakaitse

  • Kinnisvara

  • Finantssektor

Notes on table

"Fondia juristid olid äärmiselt proaktiivsed ja ärile suunitletud ning keskendusid lahenduse leidmisele."

Tutvuge meeskonnaga

Tutvuge meie spetsialistidega või võtke nendega otse ühendust!

Blogi ja uudised

Lugege soovitusi õigusvaldkonnast Fondia ekspertidelt!