Gå till MyFondia

2021 blev vi sju medarbetare och 86 år av erfarenhet rikare

Fondia
Nyheter 14 december 2021

2021 har varit ett fantastiskt roligt år för Fondia Sverige då vi har fått välkomna hela sju nya medarbetare! Och tillväxtresan fortsätter. Redan i januari och februari 2022 välkomnar vi fem personer till. Vi är väldigt stolta över att både kunder och medarbetare väljer Fondia och vill bli en del av oss!

Men vilka är dessa nya medarbetare som kommit till oss under året? Och vad innebär de för vårt tjänsteutbud?


Simon och Sarah bygger Fondias skattetjänster!

Simon Cardell och Sarah Edvardsson  har inte bara en bred affärsjuridisk erfarenhet och kunskap, men har också i flera år specialiserat sig inom skatterätt på några av de större revisionsbyråerna. Tillsammans arbetar de nu med att bygga upp Fondias nya tjänsteutbud inom skatt – och fler medarbetare är på väg! Med ett heltäckande skatteutbud kommer Fondia kunna bidra med även ett skatteperspektiv på våra befintliga tjänster men också erbjuda specifikt skattemässiga tjänster.

"Skattefrågor uppkommer i flera delar av ett företags verksamhet, det är frågor som ofta är komplexa och det är viktigt att säkerställa att de hanteras korrekt. Därför känns det roligt att nu kunna erbjuda skatterådgivning till våra kunder och genom det kunna bidra med ytterligare värde i våra kunders affärer. ” säger Sarah Edvardsson.

”Att få bygga Fondias skattetjänster är väldigt roligt och i linje med att Fondia växer. Det bemöts även väldigt positivt av våra svenska och utländska kunder att vi nu kan erbjuda skattemässig rådgivning både för verksamheten men även på ägarnivå” Berättar Simon Cardell.

Simon Cardell

Sarah Edvardsson

Varumärkesfrågor på en snabbrörlig marknad

”Att bevaka samt att arbeta proaktivt och strategiskt med sina varumärken på den här mer och mer digitala och e-handelsfokuserade marknaden är en nyckelfråga för att bibehålla marknadsandelar och växa” säger Hanna Kaspers som arbetat med varumärken och marknadsrätt i mer än 10 år.  På Fondia ansvarar hon för våra tjänster inom varumärkesområdet, vilka spänner från att registrera och bevaka varumärken, till att strategiskt och proaktivt arbeta med allt från invändningar, samexistensförhandlingar, överlåtelser, licensfrågor, tvister etc.

”Mitt bästa tips för företag är att arbeta proaktivt med sin varumärkesportfölj såsom att tänka på att både registrera ett företags helt nya varumärken och dess "gamla" varumärken när man går in med sin verksamhet på nya territorier, samt att bevaka sina varumärken för att aktivt arbeta med att hålla förväxlingsbara varumärken borta från marknaden.” säger Hanna.

Hanna Kaspers

Datasäkerhet och personlig integritet – frågor som kan stärka eller sänka en verksamhet

Ett av de områden där vi vuxit mycket under året är just inom datasäkerhet och personlig integritet.  Josefine Karlsson och Caroline Heimdahl har lång erfarenhet av att arbeta med dessa frågor både på företag och på byråer. Idag är de en del av Fondias privacy-team.

”Vi har märkt att många företag efterfrågar stöd inom dessa frågor och det är jättekul att kunna anpassa våra tjänster till det specifika företagets behov. Jag är till exempel dataskyddsombud för vissa kunder och arbetar med löpande dataskyddsfrågor för andra. En rolig mix av arbetsuppgifter.” berättar Caroline.

”Datasäkerhetsfrågor angränsar till så många andra juridiska områden, någonting som är väldigt utvecklande då jag får arbeta inte bara med den här typen av frågor men också med avtal och marknadsföringsfrågor” Fortsätter Josefine och avslutar med, ”Att börja på Fondia har varit väldigt spännande och jag utvecklas hela tiden med duktiga kollegor och spännande kunder. Både stora uppdrag där jag arbetar för specifika företag flera dagar per vecka och kortare frågor.”

Josefine Karlsson

Caroline Heimdahl

Bolagsjurist och konsult i ett

Mats Lekman har en bakgrund som bolagsjurist på ett flertal större internationella verksamheter samt som advokat både i egen verksamhet och på byrå. När han valde att söka sig till Fondia gjorde han det för att få kombinera de olika rollerna.

”Fondias tjänst Legal Department as a Service där vi som jurister går in och stöttar företag och blir som en del av, eller hela, deras jurist team är väldigt spännande. Här får jag både använda min erfarenhet som bolagsjurist och advokat för att ge rådgivning som blir en del av ett företagsverksamhet istället för att släcka bränder i efterhand.” säger Mats.

Mats Lekman

Clara von Corswant

Från sommarnotarie till uppskattad kollega

Clara von Corswant började på Fondia som sommarnotarie men har nu efter sina avslutade studier till vår glädje blivit en del av Fondias Göteborgskontor på heltid. Clara har genom sina studier specialiserat sig inom framförallt immaterialrätt, men på Fondia arbetar hon med olika typer av frågor och kunder för att både få utvecklas och utforska fler rättsområden. Någonting som är möjligt tack vare Fondias platta struktur.  

”Jag valde Fondia för att jag hade hört mycket gott om Fondias företagskultur och sätt att arbeta. Det är extra roligt att jobba här för att jag får vara involverad i flera olika typer av uppdrag och får så bra stöd av mina seniora kollegor.”