Caroline Heimdahl

Senior Legal Counsel +46 760 35 30 66 caroline.heimdahl@fondia.com Göteborg

Caroline brinner för dataskyddsfrågor och compliance

Min uppgift här på Fondia är att hjälpa företag med de juridiska utmaningar som kan uppstå i verksamheten, framförallt sådana kopplade kring efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR), visselblåsarlagen och andra regler som företag har att förhålla sig till (Compliance). För mig är det viktigt att all personal i ett företag har relevant kunskap och rätt verktyg för att både kunna och vilja efterleva ett företags regler. Därför hjälper jag mer än gärna till att utbilda personal, ta fram riktlinjer, checklistor och policydokument. Därutöver kan jag också vara ett bra stöd när avtal ska förhandlas, upprättas eller granskas.

Jag tidigare har arbetat som bolagsjurist och dataskyddsombud på en stor rådgivningsbyrå, som advokat på affärsjuridisk byrå samt i domstol. Med min breda erfarenhet har jag stor förståelse för vilka juridiska utmaningar ett företag har och hur dessa kan lösas på ett konstruktivt sätt som inte bara fungerar på ett teoretiskt plan utan som faktiskt går att efterleva i praktiken.

Utanför kontorstid hittar ni mig antingen med en ryggsäck i skogen eller iförd en ”pyjamas” i dojon där jag är både instruktör i och utövare av judo.

GDPR

Artiklar och nyheter