Trender för värdeskapande transaktioner i ett osäkert världsläge

Fondia
Insikter 4 april 2023

Efter ett något avvaktande 2022 ser Fondia Legal Services ljust på det nya året. Mer rimliga värderingar och fortsatt tillgängliga ekonomiska resurser ger möjligheter till värdeskapande företagsförvärv och investeringar. För den proaktive finns det också områden att se över för att skapa de bästa förutsättningarna inför en eventuell transaktion. 

(Tv) Fredrik Niklasson, Senior Legal Counsel, med delar av det svenska M&A-teamet. Foto: Oskar Omne. (Th) Fredrik Niklasson, Senior Legal Counsel och Competence Lead M&A Sverige och Tea Telamo, Senior Legal Counsel och Group Competence Lead M&A and Finance.

Ekonomisk osäkerhet och geopolitisk omvälvning har lett till en större försiktighet och generellt sett längre transaktionsprocesser, speciellt i företagsbesiktningsdelen, den så kallade due diligence. 

Kunskap är nyckeln i längre transaktionsprocesser

Fredrik Niklasson, Senior Legal Counsel på Fondia, menar att en smidig transaktionsprocess kräver att säljaren, kanske mer än någonsin, är väl förberedd inför en noggrann granskning av målbolaget.

– Genom strategisk omvärldsanalys och noggrann genomlysning av målbolaget kan frågetecken undanröjas i ett svårbedömt läge, säger han och fortsätter; 

– Företag ser ett värde i att ha en samarbetspartner som kan bistå med rådgivning inom sedvanliga områden som bolagsfrågor, fastigheter, immateriella tillgångar, avtal och anställda men också, såsom vi gör på Fondia, inom dataskydd och skatt.

Viktigt är dock också att en sådan genomlysning är affärsnära för att ge en pragmatisk och balanserad riskbedömning. Fredrik och flera av hans kollegor är själva före detta bolagsjurister, med praktiska kunskaper som ofta uppskattas hos kunder då man kan komma med konkreta råd som också går hand i hand med verksamheten. 

ESG allt viktigare

En tydlig trend inom företagsförvärv är ett ökat fokus på öppenhet och transparens vad gäller miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, även kallat ESG. Dessa frågor har utvecklats till att bli en grundläggande drivkraft för allt fler investerare. 

Fredrik menar att vikten av ESG ständigt växer sig större. 

– Kriterier och standarder inom ESG är till stor del branschspecifika och kan vara svåra att mäta. Utvecklingen inom hållbarhetslagstiftningen går dock fort, exempelvis finns ett förslag till EU-direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet. Förslaget innehåller bestämmelser som ålägger företag ett ansvar för att identifiera och hantera miljökonsekvenser och respekten för mänskliga rättigheter i hela värdekedjan.

ESG-kraven från kunder har tidigare främst påverkat större bolag, men sprider sig nu även till mindre aktörer, enligt Tea Telamo, Group Competence Lead M&A på Fondia i Finland. 

– Då större organisationer förväntas samarbeta med hållbara underleverantörer bör även dessa fokusera på sitt hållbarhetsarbete för att vara fortsatt intressanta som partners. Det blir allt viktigare för företag att ta hjälp av rättsliga specialister som guidar dem åt rätt håll – vilket Fondia kan göra.

Ett internationellt perspektiv 

Det rådande världsläget, exempelvis pandemin och kriget i Ukraina, har inneburit leveransstörningar, sanktioner och förändrade behov i olika försörjningskedjor. För att uppnå förutsägbarhet och stabilitet, söker sig därför många aktörer till pålitliga partners som inte bara är hållbara, utan även ligger närmare den egna verksamheten geografiskt. 

Detta kommer sannolikt leda till fler affärer i närområdet, så kallad ”friendshoring”. Med flertalet egna kontor i Sverige, Finland, Estland och Litauen är Fondia väl positionerat att med lokala specialister ta sig an sådana gränsöverskridande transaktioner.

– Investeringar, försäljning och förvärv är för många företag viktiga milstolpar och en lyckad process ger nöjda parter och fortsatt tillväxt. Vi har över 120 erfarna jurister med spetskompetens som kan hjälpa er genom hela processen och göra den så smidig som möjligt, avslutar Tea. 

Om Fondias M&A-tjänster

Fondias engagerade transaktions- och finansieringsgrupp hjälper dig hela vägen med team som både arbetar gränslöst mellan våra verksamhetsländer och med experter inom samtliga affärsjuridiska områden. Flera av våra jurister har jobbat både som konsulter och som bolagsjurister. Vi förstår därför vikten av affärsförståelse, pragmatisk och balanserad riskbedömning, proaktiva lösningar, förtroendeskapande förhandlingar samt tydlig och effektiv kommunikation.

 Läs mer om Fondia här!