Rådgivare till Digitalist Group Plc

Fondia
Nyheter 12 oktober 2023

Grattis till Digitalist Group Plc som förvärvar Open Communications International AB.

Vi på Fondia är tacksamma och stolta för förtroendet att ha fått vara rådgivare till Digitalist Group Plc i förvärvet av Open Communications International AB. 

Fondias gränsöverskridande team bestod av både finska och svenska jurister. Det finska teamet leddes av Anni Lammila, Ella Heinonen och Johanna Rein. Det svenska teamet leddes av Per Gyllenhammar Hoppe och Björn Anefur.

Läs mer om Digitalist Group här.

Företagsöverlåtelser
Transaktioner
MergerAndAcquisition