IMY slänger ett extra öga på linsen

Människan och samhället utvecklas, det är något som är konstant. Tekniken går i rasande fart och samtidigt som allt sker ska vi också försöka ta hänsyn till de etiska aspekterna av vad utvecklingen kan komma att medföra – etiska aspekter som sedan också ger en fingervisning om vad man bör ha i åtanke när nya lagar stiftas. Kameror och dess funktioner är bra på många sätt när det kommer till ny teknologi som AI, sensorer till bilar och mängder av roliga appar. Kamerabevakning i samhället har många fördelar i att det har en brottsförebyggande effekt, den kan ge ökad trygghet och ökad säkerhet. I andra länder används kamerabevakning för betydligt mer kontroll av medborgare och surrealistiska avsnitt från tv-serien ”Black Mirror” är inte längre så surrealistiska utan en verklighet. Så var går gränsen för vad som är ok?

Förändring sker gradvis, ibland så långsamt att man inte hinner reagera förrän det är för sent. GDPR (den allmänna dataskyddsförordningen) syftar bland annat till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter. Rätten till privatliv, som är en mänsklig rättighet enligt Europakonventionen, ska vägas mot diverse mer eller mindre integritetskränkande åtgärder för att på så sätt balansera oss fram mot ett tryggare samhälle.

Övervakningssamhället ser olika ut i hela världen. Vi övervakas på en mängd olika sätt och våra beteenden kartläggs. Det finns massor att vinna och effektivisera i vårt samhälle när det kommer till att skapa trygghet, men allt kostar. Priset är att sälja en liten bit av vår personliga integritet. En liten bit överallt blir till slut sammantaget en stor del av vår integritet som sedan finns i händerna på olika aktörer – aktörer som vi sällan har bra koll på och aktörer som sällan har bra koll på sina leverantörer. Så var hamnar allt material, vem har den faktiska åtkomsten till oss och våra personuppgifter och hur förvaltas detta?

GDPR finns för att skydda oss och våra personuppgifter, inklusive våra beteenden på nätet. Mycket i livet handlar om balans, även GDPR och även övervakningssamhället. Den balansen är, som många känner till, väldigt svår att upprätthålla om man inte aktivt jobbar med den. Med det sagt så bör alla ta sitt ansvar, både företag och privatpersoner. Företag bör ta kontroll över vad de gör med sina kunders personuppgifter och privatpersoner bör ta kontroll genom att bry sig och ifrågasätta när det krävs.

Ett område man kan börja jobba med är kamerabevakning. Det är ett område där det finns en hel del praxis (vägledande avgöranden) och det finns tydliga riktlinjer från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om vad man får och inte får göra. Dessutom förstärker IMY med ett 50-tal nya medarbetare för att kunna hantera ansökningar om kameratillstånd betydligt snabbare och även genomföra mer tillsyn på området.

Vi på Fondia har ett starkt team med skickliga dataskyddsjurister som har förmågan att underlätta ert arbete med dataskydd. Hör gärna av er om ni vill veta mer!

Om Privacy hos Fondia

Fondias erfarna och kunniga dataskyddsexperter hjälper dig med alla typer av ärenden som rör personuppgiftsbehandling och integritetsskydd. Vi ger bland annat handfasta råd kring efterlevnad av kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och ePrivacy-reglerna samt hittar affärsmässiga lösningar på utmaningar inom dataskydd. Våra experter har tillsammans bred erfarenhet från roller som både dataskyddsombud, bolagsjurist, del av ledningsgrupp, del av dataskyddsgrupp och rena konsultroller. Vi erbjuder också tjänsten DPOaaS- dataskyddsombud som en tjänst.

Tveka inte att kontakta oss! Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö - välkommen till Fondia!

Privacy
GDPR
Dataskydd