För investerare
Gå till MyFondia

Grunderna du behöver känna till för att köpa och sälja fastigheter i Estland

Fondia
Insikter 17 januari 2024

Att investera i fastigheter i Estland kan vara intressant för bland annat bolag som etablerar verksamhet i landet och behöver kontor, produktions- eller lagerlokaler.

Läs artikeln Buying and selling real estate in Estonia - basics you need to know skriven av Kätlin Hinnov för att få en bra grund till fastighetstransaktioner i Estland.