Varmista alennus- tai tarjouskampanjasi laillisuus

Harhaanjohtavaan alennus- tai tarjousmarkkinointia koskeva sääntely on tiukentunut. Sääntelyn vastaisesta markkinoinnista voidaan määrätä seuraamusmaksu, jonka suuruus voi olla jopa 4 % yrityksen vuosiliikevaihdosta.

Huomioithan alennus- tai tarjouskampanjassasi ainakin seuraavat asiat:

  • Tuotteen aikaisempi alin hinta alennusta edeltäneiden 30 päivän aikana on ilmoitettava.

  • Kuluttajan on voitava arvioida yksittäisen alennuksen edullisuutta tai myyjän tuotteiden yleistä hintatasoa.

  • Markkinoinnissa käytettävien väittämät eivät saa olla harhaanjohtavia ja yrityksen on voitava näyttää toteen niiden paikkansapitävyys.

  • Alennuksessa olevat tuotteet tulee ilmoittaa selkeästi.

Sosiaalisen median valtakaudella alennuskampanjan takia ei kannata riskeerata omaa mainettaan eikä menettää kuluttajien luottamusta.

Markkinointia ja alennuskampanjoita koskevat säännökset ovat pakottavia kuluttajan hyväksi. Kuluttaja-asiamiehen tehtävänä on turvata kuluttajien asemaa ja valvoa kuluttajansuojalain sekä muiden kuluttajien suojaksi säädettyjen lakien noudattamista. Kuluttajat ovat nykyään hyvin valveutuneita. Kuluttajat voivat myös oma-aloitteisesti lähettää vihjeen lainvastaisesta toiminnasta kuluttaja-asiamiehelle, joka voi mää­rä­tä yritykselle markkinointikiellon uhkasakon uhalla. Lisäksi markkinaoikeus voi kuluttaja-asiamiehen esityksestä määrätä lakia rikkovalle yritykselle seuraamusmaksun, joka voi olla jopa 4 % yrityksen vuosittaisesta liikevaihdosta.

Juristiemme avulla varmistat kampanjasi laillisuuden ja toimit oikein.