Heureka Tiedekeskussäätiö sr

"Fondia on ollut luotettava kumppanimme esimerkiksi työoikeudellisissa kysymyksissä jo yli kymmenen vuoden ajan."

Heureka Tiedekeskussäätiö sr

Tiedekeskus Heureka on taloudellista voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhteisö, jonka toiminnasta vastaa Tiedekeskussäätiö sr. Tiedekeskussäätiö muodostaa konsernin, johon emosäätiön lisäksi kuuluvat kaksi täysin sen omistamaa tytäryhtiötä: vientitoimintaa hoitava Heureka Overseas Productions Ltd Oy ja Tiedekauppa Magneetti Oy, jolla on Heureka Shop -nimellä toimivat myymälät Heurekassa ja Kampin kauppakeskuksessa. Tiedekeskus Heureka Vantaan Tikkurilassa on monipuolinen elämyskokonaisuus, joka tarjoaa vuorovaikutteisia näyttelyitä, planetaarioelokuvia, tiedeohjelmia ja tapahtumia ympäri vuoden. Heureka jakaa oivaltamisen ilon keskimäärin noin 300 000 kävijän kanssa vuosittain ja kuuluu Suomen suosituimpiin vapaa-ajankeskuksiin. Koko konsernin henkilöstömäärä on 103 henkilöä (2024).

Tiedekeskussäätiön tavoitteena on olla vastuullinen työnantaja. Fondia on ollut luotettava kumppanimme esimerkiksi työoikeudellisissa kysymyksissä jo yli kymmenen vuoden ajan, ja tukenut meitä tällä polulla. Olemme hyödyntäneet Fondian juristitiimimme työoikeudellista osaamista ja asiantuntemusta monipuolisesti muun muassa seuraavissa asioissa:

1. Työoikeudellinen neuvonta:

Fondian tarjoama päivittäinen neuvonta ja sparrailu työsuhdeasioissa on auttanut meitä navigoimaan monimutkaisissa oikeudellisissa kysymyksissä läpi työsuhteen elinkaaremme. Lakitiimimme laaja asiantuntemus on ollut avainasemassa varmistaessamme, että toimimme aina voimassa olevan lainsäädännön, työehtosopimuksen ja vastuullisen työnantajuuden periaatteiden mukaisesti.

2. Työsopimuspohjien päivitys:

Fondia auttaa meitä lainsäädäntömuutosten yhteydessä päivittämään työsopimuspohjamme vastaamaan voimassa olevia lakeja ja hyviä käytäntöjä. Tämä on mahdollistanut meille pätevät ja ajantasaiset työsopimukset, jotka tarjoavat selkeyttä ja varmuutta sekä työnantajille että työntekijöille.

3. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivitysapu:

Fondian avulla olemme päivittäneet tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaamme säännöllisesti vastaamaan nykyaikaisia standardeja ja organisaatiomme tarpeita. Heidän neuvonsa ovat auttaneet meitä varmistamaan, että työntekijämme tulevat oikeudenmukaisesti kohdelluiksi ja että meillä on inklusiivinen työympäristö kaikille.

4. Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan toimintamalli ja -prosessi:

Fondia on auttanut meitä luomaan selkeän toimintamallin ja prosessin häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja hallintaan. Tämä on ollut arvokas työkalu varmistaessamme, että meillä on turvallinen, terveellinen ja kunnioittava työympäristö kaikille työntekijöillemme.

5. Esihenkilökoulutus aiheesta häirintä, syrjintä ja epäasiallinen kohtelu:

Fondian järjestämä koulutus aiheesta häirintä, syrjintä ja epäasiallinen kohtelu oli erittäin hyödyllinen. Se tarjosi arvokasta tietoa ja työkaluja esihenkilöillemme, jotta he voivat tunnistaa ja käsitellä mahdollisia ongelmia tehokkaasti, ammattimaisesti ja inhimillisellä otteella. Esihenkilöt kokivat koulutuksen mahdollistaneen vaikeammistakin asioista keskustelemisen asiantuntevassa ja turvallisessa ilmapiirissä ja saaneensa eväitä esihenkilötyöhönsä.

Tiina Jokio
Hallintopäällikkö
Heureka, Tiedekeskussäätiö