Skog

Hedengren Oy

"Fondian lakimiehet hankkivat itsekin aktiivisesti tietoa, eikä vain myyntitarkoituksessa. He haluavat pysyä ajan tasalla meidän liiketoiminnasta ja pitää yllä omaa ymmärrystään. Fondiasta voi aistia, että siellä halutaan tehdä töitä asiakkaan tarpeiden ymmärtämiseksi."

Hedengren Oy

Hedengrenillä ei ollut yhtenäistä tapaa toimia lakiasioissa, vaan meillä oli eri toimijoita. Joka projektin kohdalla mietittiin erikseen, kehen otetaan yhteyttä. Myös kynnys pyytää lakiapua oli korkea, joten aina ei välttämättä varmistettu kaikkien dokumenttien, sopimusten ja sitoumusten lainmukaisuutta. Tiedostimme, että tähän liittyy riski.

Me halusimme saada prosessin kuntoon, jotta ei mene arpomiseksi, vaan tiedetään mihin otetaan yhteys, kun tarvitaan juridista apua. Olemme uudistaneet Hedengrenin organisaatiota ja hallintotapaa, ja kun olemme monialayhtiö, lakiasioiden kirjo on laaja. Fondia on auttanut meitä esimerkiksi henkilöstö-, it-, kiinteistö- ja sopimusasioissa.

Fondia yllätti meidät positiivisesti, koska heti alussa heillä oli halu paneutua meidän liiketoimintaan ja kasvattaa tätä ymmärrystä esimerkiksi tekemällä kartoituksia. Näin he ovat voineet tuoda oma-aloitteisesti esiin asioita ja tunnistaa kehityskohteita. Tämä on lakitoimistolle yllättävä lähestymistapa, en ollut aikaisemmin törmännyt tällaiseen.

Normaalisti lakiasioiden hoidossa häiritsee se, että hinnoittelu on epäselvää. Fondian kanssa olemme sopineet tietyn resurssivarauksen kiinteään kuukausihintaan, joten kynnys pyytää apua on madaltunut. Jopa pieniinkin asioihin voimme pyytää kommenttia ja näkökulmaa.

Fondian ihmiset ovat palvelualttiita, ja heitä on helppo lähestyä. Asioihin on tartuttu nopeasti ja tehokkaasti, ja neuvot ovat olleet arvokkaita. Yhteistyö on toiminut erittäin hyvin.

Koska Fondia tuntee meidät hyvin, juridiset neuvot sisältävät meidän liiketoiminnan perusymmärryksen. Heiltä ei tule akateemisia vastauksia, joita pitäisi ihmetellä, vaan he vastaavat käytännönläheisesti ja ymmärrettävästi. Neuvoja osaa käyttää, vaikka ei olisi mitään juridista koulutusta.

Fondian lakimiehet hankkivat itsekin aktiivisesti tietoa, eikä vain myyntitarkoituksessa. He haluavat pysyä ajan tasalla meidän liiketoiminnasta ja pitää yllä omaa ymmärrystään. Fondiasta voi aistia, että siellä halutaan tehdä töitä asiakkaan tarpeiden ymmärtämiseksi.

Fondia Digitalization

"Fondiasta voi aistia, että siellä halutaan tehdä töitä asiakkaan tarpeiden ymmärtämiseksi."