coffe mug

Gorilla Capital Oy

"Fondiaanit ovat sopivan proaktiivisia ammattilaisia, jotka vaikuttavat vilpittömästi miettivän aina asiakkaan kannalta parasta toimintamallia. Meillä on tunne, että uskallamme luottaa heidän arvostelukykyynsä; olemme heidän kanssaan turvallisissa käsissä."

Gorilla Capital Oy

Gorilla Capital on pääomasijoittajana rakentamassa Suomen suurinta aikaisen vaiheen startup-portfoliota. Tarkoituksenamme on sijoittaa yli sataan yritykseen, mikä vaatii hyvin poikkeuksellista toimintamallia. Me Gorilla Capitalissa arvostamme äärimmäistä kustannustehokkuutta ja täsmävastausten saamista täsmäkysymyksiin. Myös monet salkkuyrityksemme käyttävät Fondiaa.

Olen itse asioinut Fondian kanssa jo melko kauan, vähintäänkin 6–7 vuotta. Olen aina pitänyt Fondian poikkeavasta näkökulmasta lakialaan ja yrityksen alkuperäisestä – hyvin startup-maisesta – ajatuksesta toimia toisin kuin alalla on perinteisesti totuttu. Fondialla halutaan rakentaa palvelut niin, että pitkällä aikavälillä päästään asiakkaan kannalta mahdollisimman edulliseen ratkaisuun.

Asenne Fondialla on aina säilynyt hyvänä. Tuntuu, että Fondialla toimitaan asiakkaan kanssa mieluummin yrittäjä–yrittäjä- kuin perinteisessä yrittäjä–juristi-suhteessa – puhumattakaan minkäänlaisesta kuningas–alamainen-suhteesta. Kokemukseni mukaan Fondialla toimitaan reilusti ja läpinäkyvästi, eikä toiminnan päämääränä ole jokaisen minuutin laskuttaminen. Jopa startup-alalla tällainen reilu menettely on juristilta poikkeuksellista. Sen sijaan, että asiat tehtäisiin vaikeimman kautta ja maksimoitaisiin laskutettavat tunnit, Fondialla ollaan hyvin pragmaattisia, toimintatapa on yrittäjämäinen ilman turhaa pönötystä tai itsekorostusta. Auktoriteetti perustuu substanssiosaamiseen, ei prestiisiin.

Maallikon näkökulmasta kynnys käyttää lakimiesten apua on helposti korkea, kun pelätään, että laskutuskello käynnistyy heti kun puhelimeen vastataan. Fondian kanssa ei ole tätä tunnetta, sillä fondiaanien asenteessa ja tyylissä näkyy pyrkimys ajatella asiakkaan kokonaisetua ns. hiki säästää verta -periaatteella.

Fondiaanit ovat sopivan proaktiivisia ammattilaisia, jotka vaikuttavat vilpittömästi miettivän aina asiakkaan kannalta parasta toimintamallia. Meillä on tunne, että uskallamme luottaa heidän arvostelukykyynsä; olemme heidän kanssaan turvallisissa käsissä. Fondialla otetaan kokonaisvastuu asiakkaasta, mikä on mahdollista tuntemalla tämän liiketoiminta ja oman osaamisen taso.

Fondiaaneilla on aidon ystävällinen asenne, josta välittyy tunne, että myös heistä itsestään pidetään hyvää huolta työntekijöinä. Heistä on kivaa tehdä juuri sitä mitä he tekevät.

"Fondiaaneilla on aidon ystävällinen asenne, josta välittyy tunne, että myös heistä itsestään pidetään hyvää huolta työntekijöinä"