Yrityskauppavalvonnan liikevaihtorajat laskivat – yhä useampi järjestely tulee KKV:n tutkittavaksi

Kilpailulain yrityskauppavalvonnan säännökset uudistuivat vuoden vaihteessa. 1.1.2023 alkaen yrityskauppa on tullut ilmoittaa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV), mikäli

  • osapuolten yhteenlaskettu Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää 100 miljoonaa euroa; ja

  • vähintään kahden osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 10 miljoonaa euroa. 

Liikevaihtorajat alenivat huomattavasti, sillä aiemmin ilmoitusvelvollisuus edellytti, että osapuolten yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto ylitti 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen liikevaihto Suomessa ylitti 20 miljoonasta euroa.

Uudistuksen taustalla oli pelko, että liian korkeat liikevaihtorajat johtaisivat markkinoiden keskittymiseen erityisesti pienillä ja keskisuurilla toimialoilla sekä paikallisilla markkinoilla.

Lakimuutoksen seurauksena KKV:lle ilmoitettavien yrityskauppojen määrän arvioidaan lisääntyvän noin 30–40 kappaleella, mikä tarkoittaa, että yrityskauppailmoitusten määrä noin kaksinkertaistumaan.

Uudistuksesta aiheutuvaa hallinnollista taakkaa vähentää kuitenkin se, että yrityskauppojen ilmoituskaavaa päivitetään uudistuksen yhteydessä. Ilmoituskaavan muutoksella pyritään keventämään tietovaatimuksia erityisesti sellaisissa yrityskaupoissa, joissa kaupan osapuolilla ei ole lainkaan tai on vain vähäisessä määrin päällekkäistä liiketoimintaa taikka vertikaalisia yhteyksiä toisiinsa.

KKV tavoitteli lakiuudistuksen yhteydessä myös niin sanottua otto-oikeutta: mahdollisuutta vaatia ilmoitettavaksi potentiaalisesti ongelmallinen yrityskauppa, vaikka osapuolten liikevaihto ei ylittäisi kilpailulaissa asetettuja liikevaihtorajoja. Koska otto-oikeuden arvioitiin kuitenkin vähentävän ennustettavuutta ja oikeusvarmuutta, hallitus ei päätynyt esittämään sen sisällyttämistä kilpailulakiin.

Fondia avustaa yrityskauppailmoitusprosessin kaikissa vaiheissa. Lisätietoja aiheesta saa Fondian kilpailuoikeustiimiltä.