Vuosi Fondialla – Ajatuksia Fondian Trainee-ohjelmasta

Fondialla Trainee-jakson ympyrä sulkeutuu, kun käymme loppukeskustelun oikeustieteen opiskelijan kanssa harjoittelujakson lopuksi. Tässä vaiheessa Trainee on ollut meillä osa-aikaisesti vähintään 12 kuukautta, usein myös pidempään.

Nämä keskustelut ovat aina lämminhenkisiä ja minulle esihenkilönä hyvin opettavaisia. Joskus pintaan nousee voimakkaita tunteita ja ilmassa on tiettyä haikeutta. Vuoden aikana on koettu paljon yhdessä ja nyt Trainee ottaa uuden askeleen urallaan. Olen huomannut, että joskus tärkein kysymys kollegalle on ”mitä kuuluu?”. Sen jälkeen pitää vain muistaa olla läsnä ja kuunnella, aidosti. Palataan kuitenkin vielä alkuun.

Mikä on Fondian Trainee-ohjelma?

Fondian Trainee-ohjelma on oikeustieteen opiskelijoille tarkoitettu osa-aikainen lakialan työharjoittelu. Vuoden mittainen työharjoittelu soveltuu opintojen eri vaiheessa oleville oikeustieteen opiskelijoille. Osalle se on ensimmäinen askel matkalla kohti lakialan ammattilaiseksi kehittymistä. Opintojen vaiheen mukaan tarjoamme erilaisia rooleja, joista voit lukea lisää verkkosivuiltamme. Fondialla haluamme tarjota opiskelijalle turvallisen oppimisympäristön kasvaa ja kehittyä. Haluamme tukea ja kannustaa jokaista polulla kohti tulevaisuuden lakialan ammattilaista.

Oikeustieteellisessä tiedekunnassa opiskellaan laaja-alaisesti juridiikkaa ja tietoa kertyy valtavasti. Opiskelua tukeva harjoittelu lakitoimistossa mahdollistaa tietojen soveltamisen käytäntöön. Parhaimmillaan tiedot ja taidot kehittyvät käsi kädessä. Haluamme, että opintojen ja töiden yhteensovittaminen on saumatonta tai vähintään toisiaan tukevaa. Juristin työ nyt ja tulevaisuudessa vaatii jatkuvaa oppimista, monipuolista ongelmanratkaisutaitoa sekä erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Harjoittelun aikana opitaan valtavan paljon työelämätaitoja juridisen substanssiosaamisen lisäksi.

Kehitämme jatkuvasti Fondian Trainee-ohjelmaa saamamme palautteen perusteella. Henkilöstökyselymme (Siqni) mukaan kolme tärkeintä asiaa olivat: mielekkäät työtehtävät, työn ja vapaa-ajan tasapaino sekä mahdollisuus edetä uralla. Kysymykseen ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit tätä yritystä työpaikkana ystävällesi tai kollegallesi?” saimme vastaukseksi 79 eNPS (Employee Net Promoter Score asteikko -100 – 100). Tästä on hyvä jatkaa yhdessä eteenpäin.

Tekemällä oppii

Osaaminen rakentuu askel askeleelta pienistä tiedonmurusista, jotka alkavat muodostaa ensin pieniä kokonaisuuksia. Kokonaisuuksista muodostuu ajan kanssa isompia ja moniulotteisempia kokonaisuuksia, jotka yhdistyvät taas uusiin kokonaisuuksiin. Näin pikkuhiljaa osaaminen kasvaa, syventyy ja kehittyy. Kannustan uusia Traineita ajattelemaan, että harjoittelujakso on kuin valtava buffet, mistä kannattaa maistaa mahdollisimman monia erilaisia makuja ”mahan täydeltä”. Meillä jokaisella on erilainen kyky vastaanottaa tietoa. Siksi kannattaakin ahmia oman tiedonjanon sallimissa rajoissa. On myös tärkeää kilpailla vain itseään vastaan, eikä kurkkia muihin pöytiin. Näin fokus säilyy omassa oppimisessa ja kehittymisessä.

Palautteen antamisella ja saamisella on tärkeä rooli opitun reflektoinnissa. Reflektointi eli asian tietoinen käsittely mahdollistaa opitun paremman ymmärtämisen, näin asiat jäävät myös paremmin mieleen. Tämän mahdollistamisessa luonnollisesti työpaikan kulttuurilla ja ilmapiirillä on tärkeä rooli. Samoin mahdollistajana toimii oman itseymmärryksen kehittäminen. Tässä yhteydessä tarkoitan sillä ihmisen käsitystä omasta osaamisesta, taidoista, luonteenvahvuuksista ja työtehtävistä.

Ajatuksia lähtöhaastatteluista

Lopuksi kerron vielä muutamia palautteita, joita olemme saaneet meidän harjoittelijoiltamme. Harjoittelijoiden mielestä on tärkeää, että työtehtäviin annetaan selkeät ohjeet ja tehdystä työstä annetaan palautetta. Lisäksi käytännönläheisistä opiskelijoille suunnitelluista koulutuksista pidetään.

Fondian vuoden mittaista Trainee-jaksoa pidetään hyvänä, koska se mahdollistaa pitkäjänteisen työskentelyn. Jakson aikana voi tutustua ihmisiin ja verkostoitua talon sisällä sekä saada koko ajan haastavampia tehtäviä. Fondian matalan hierarkian organisaatiota kehutaan paljon. Meidän juristejamme on helppo lähestyä ja kaikilta voi kysyä neuvoa. Harjoittelijoiden mielestä parasta Fondialla ovat kollegat.

Eräs opiskelija totesi läksiäispuheessaan viimeisenä työpäivänään elokuussa, että ”Tässä vaiheessa uraa vaikuttaa merkittävästi, että minkälaisessa työympäristössä olet ja minkälaista palautetta saat. Oman ammatillisen identiteetin kasvamiselle on tärkeää, että on ollut turvallinen työympäristö ja olo, että pärjää”.

Tämä ei siis ole mitään rakettitiedettä.

Kuuntele lisää Jannen mietteistä liittyen Trainee-ohjelmaan