Vastuullisuus on juridisia tekoja

Corporate Responsibility and Sustainability
Energy and environment

Miten me juristit voimme tukea liiketoiminnan vastuullisuutta? Meillä Fondialla on vahva innostus siitä, että asiakkaidemme tapa tehdä vastuullista liiketoimintaa on inspiroivaa ja kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Haluamme olla mukana tukemassa sitä juridiikan keinoin. Minkälaisia asioita tähän kuuluu?

Kestävämpää kehitystä juridiikan keinoin

Kestävyyteen liittyvät tavoitteet ja velvoitteet on tärkeä viedä sopimuksiin riittävän kattavasti ja siten, että niiden täytäntöönpanosta voidaan huolehtia tehokkaasti. Ympäristölupien hakumenettelyt voidaan hoitaa siten, että huomioidaan paikallisyhteisöt ja saadaan niiden hyväksyntä toiminnalle. Juristeja tarvitaan uusiutuvan energian projektien ja kiertotalouden valtavan murroksen tukemiseen. Julkisten hankintojen käytäntöjä voidaan kehittää siten, että kestävyysnäkökulmat voidaan ottaa huomioon - jo nykyinen lainsäädäntö antaa tähän erinomaisia työkaluja. Jopa kilpailuoikeus on siirtymässä pois täysin markkinapohjaisesta ajattelusta kestävyyteen liittyvien näkökohtien huomiointiin. Kestävän liiketoiminnan markkinointiin ja sen viranomaisvalvontaan liittyen voidaan tarvita juristien apua sen varmistamiseksi, että ei lipsahdeta viherpesun puolelle.

Ihmisoikeudet osana liiketoimintaa

Vielä hetki sitten liikejuristeille tuntui vähän etäiseltä puhua ihmisoikeuksista, vaikka ne käytännössä ovat tärkeitä periaatteita monen lain pohjalla kuten vaikkapa työnlainsäädännössä. Nyt haluamme neuvoa yrityksiä siinä, mitä kaikkea yrityksen pitää huomioida halutessaan varmistaa, että ihmisoikeudet toteutuvat sen toiminnassa ja esimerkiksi sen hankintaketjuissa. Tähän liittyen odotellaan myös asianmukaista huolellisuutta koskevaa lainsäädäntöä EU:sta mahdollisesti loppuvuodesta.

Lisää säätelyä kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi

Rahoitusmarkkinoiden rooli on keskeinen kestävyystavoitteiden toteutumisessa, sillä viime kädessä sijoittajat valitsevat rahoitettavat investoinnit. Tätä tavoitetta ja sijoitusten kestävyyden läpinäkyvyyttä edistetään myös nyt vauhdilla EU:ssa säätelyn keinoin. Juristit voivat auttaa tulkitsemaan ja soveltamaan tätä melko laajaa ja yksityiskohtaista säätelyä. EU:n Green Deal eli vihreän kehityksen ohjelma ja sen tavoitteet hiilineutraaliudesta ja luonnon monimuotoisuudesta tuovat vielä paljon uutta lainsäädäntöä mukanaan.

Monta muutakin näkökohtaa

Vastuullisuusnäkökohtia kuuluu myös mm. tietosuojaan ja työoikeuteen. Oikeus yksityisyyteen on yksi tärkeimpiä ihmisoikeuksia ja vastuullisella tietosuojan hoitamisella edistetään sitä samoin kuin tasapuolisuutta ja läpinäkyvyyttä. Työoikeusjuristimme ovat jo pitempään kehittäneet keinoja, joiden avulla voidaan edistää vastuullista työnantajapolitiikkaa kuten diversiteettiä ja inkluusiota monin tavoin.

On tärkeää jalkauttaa vastuullisuutta liiketoimintaan aidosti – ettei lipsuta ”vastuullisuuspesun” puolelle.

Asiantuntijamme ovat mielellään avuksi vastuullisuustyössänne!

Varaa maksuton tapaaminen juristiemme kanssa, niin kartoitamme yhdessä yrityksesi juridiset tarpeet.