Uudessa autossani on vika – saanko purkaa kaupan?

Fondia
Blogit 20. lokakuuta, 2017

Offentlig upphandling

Markkinointi ja kuluttajansuoja

Et saa.

Myyjän intressissä on luonnollisesti antaa tällainen vastaus ostajalle, mutta onko se mahdollista kuluttajansuojalainsäädännön näkökulmasta? Usein suuren rahallisen investoinnin tehneellä kuluttajalla on oikeus olettaa, että viimeisintä tekniikkaa edustavassa menopelissä ei ole vikoja tai virheitä, ja että bränikkä ajoneuvo ”käy ja kukkuu” ongelmitta ainakin muutaman ensimmäisen vuoden. Mikäli kaara ei jostain syystä toimikaan ”kuin junan vessa”, on kuluttajan turhautuminen täysin ymmärrettävää ja kaupan purkukin voi käydä mielessä. Suomen kuluttajansuojalainsäädäntö sekä kuluttajariitalautakunnan ratkaisut suojelevat kuluttajaa yhä enenevässä määrin, mutta koska kuluttaja voi tosiasiallisesti purkaa kaupan, etenkin kun on kyse uudesta ajoneuvosta?

Kuluttajansuojalain mukaan tavaran on vastattava lajiltaan, laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Jos muuta ei voida katsoa sovitun, tavaran tulee kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla on yleensä sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Mikäli tavara poikkeaa edellä esitetystä, on siinä virhe. Ostajan on vedottava virheeseen kohtuullisen ajan kuluttua sen havaitsemisesta. Lisäksi on huomattava, että myyjän on annettava ostajalle kaikki tarpeelliset ohjeet, jotka voidaan edellyttää ostajan tarvitsevan. Tässä lain relevantit pykälät pähkinänkuoressa.

Kuluttajariitalautakunta on käsitellyt lukemattomia ajoneuvojen vikoja, kuten esimerkiksi moottorivaurioita, maalipinnan vaurioita, jakohihnaongelmia, sähköongelmia, jne. Lautakunnan ratkaisuja on joka lähtöön, vaihteiston lauhduttimen syöpymisestä aina suomen kielen puuttumiseen monitoiminäytön kielivalikoimassa.

Kuluttajansuojalain mukaan ostajalla on oikeus vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta, jollei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen, tai jollei tällaista oikaisua suoriteta kohtuullisessa ajassa. Samoilla perusteilla ostajalla on oikeus purkaa kauppa, paitsi jos virhe on vähäinen. Näin sanoo laki, mutta tähän perään on kuitenkin syytä heti todeta, että ajoneuvo on sen verran suuri hankinta, että kuluttajariitalautakunta on asettanut kaupan purkamisen kynnyksen korkealle. Ensisijaisena oikaisukeinona kuluttaja voi käytännössä vaatia vain vian korjaamista, ja myyjälle annetaan oikeus korjata vika, käytännössä vielä moneen otteeseen. Kuluttajariitalautakunnan kanta lähes aina onkin ollut, ettei uuden auton kaupassa ei ole ollut kaupan purkuun oikeuttavaa virhettä, vaan virhe on useimmiten katsottu vähäiseksi (kaupan kokoon verrattuna). Valittajalle on siten korvattu virhe hinnanalennuksen muodossa. Ja koska emme ole Yhdysvalloissa, nämä korvaukset ovat summiltaan suhteellisen vaatimattomia. Ostajan käyttäytyminen ja toimenpiteet otetaan myös huomioon: mikäli esimerkiksi ostaja on laiminlyönyt ajoneuvon huolto-ohjelman mukaiset huollot, voi kuluttajariitalautakunta päättää olla langettamatta vastuuta myyjälle.

Sopimuksen purku on siten viimekäden keino, jos myyjä ei saa korjattua vikaa tai vikoja monen yrityksen jälkeen. Harva ajoneuvokauppa on ajautunut näin pitkälle.

Lopuksi kiinnitän lukijan huomion siihen, että vaikka tässä kirjoituksessa on käsitelty kaupan kohteen virhettä vain autokaupan näkökulmasta, kaupan purkamista koskevat säännöt ovat samat missä tahansa tavaran kaupassa. Toki usein kulutustavaroiden ja muiden edullisempien tavaroiden kohdalla myyjä yleensä vaihtaa hyödykkeen uuteen, koska korjaaminen ei ole mahdollista tai kannattavaa.

Hyviä ajokilometrejä toivottaen, äläkä päästä talvea yllättämään!