Työpäivissä on oltava iloa, huumoria ja kasvokkaisia kohtaamisia

Luottamus on tärkeässä roolissa edustamallamme lakialalla. Luottamus on kaiken perusta asiakassuhteissa, mutta myös työyhteisömme sisäisessä vuorovaikutuksessa. Mistä luottamus sitten syntyy? Erityisesti siitä, että tunnemme toisemme ja toimintatapamme. Kohtaamisten merkityksen vahvistavat myös tuoreen henkilöstötutkimuksemme tulokset. 

Henkilöstökyselymme (SiqniTrend) tulosten mukaan Fondian työntekijät, fondiaanit, arvostavat erityisesti mielekkäitä työtehtäviä, työn ja vapaa-ajan tasapainoa sekä vapautta tehdä töitä ajasta ja paikasta riippumatta.  Mikä hienointa: näiden asioiden, jotka ovat myös Fondian toiminnan kulmakiviä, koetaan myös toteutuvan meillä erinomaisesti!  

Mainittua kärkikolmikkoa täydensivät monelle tärkeinä teemoina työyhteisön vahva yhteishenki ja ammattitaitoiset kollegat.  

Kevyen seurantakyselyn avulla halusimme kuulla, miten työntekijäkokemuksemme oli kehittynyt viime syksyn laajan Siqni-henkilöstökyselyn jälkeen. Tulokset olivat parantuneet entisestään kaikissa toimintamaissamme, Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Liettuassa.  

Haluamme tehdä ja onnistua – yhdessä

Kyselyn avovastaukset konkretisoivat ihmisten tuntoja ja tarpeita. Kommenteista nousi esiin asiakastöiden keskinäisen jakamisen merkitys sekä yhteisöllisyys. Molempiin näihin teemoihin liittyvistä kommenteista kuulsi vastaajien tarve aidoille kohtaamisille.  

Osaavat asiantuntijat tarvitsevat työssään keskittynyttä itsenäistä työaikaa. Pandemian vaatima kokoaikainen etätyö mahdollisti tämän loistavasti. Samalla yhteisöllisyyden kokemus kärsi. Sparrailu, toisilta oppiminen ja toisten tukeminen toimivat paremmin kasvokkain kohtaamisissa kuin etänä.  

Mitä yhteisöllisyys sitten tarkoittaa fondiaaneille?  Tulostemme mukaan tarvitaan ennen kaikkea yhdessä tekemistä ja yhteishengen vahvistamista.  

Mitä hybridihyvinvointi tarkoittaa Fondialla?

Pandemia haastoi Fondian entisen hyvin toimineen hybridimallin. Niinpä mekin olemme uuden edessä: miten haluamme jatkossa toimia työyhteisönä?  

Pandemia synnytti myös joukon uusia sanoja, kuten ”hybridihyvinvointi”. Tällä viitataan usein niihin erityispiirteisiin, jotka etä- ja lähityömallin yhdistämisessä työhyvinvoinnin osalta korostuvat. Olemmekin viime aikoina keränneet Fondialla ajatuksia siitä, miten pystymme organisaationa auttamaan toisiamme muuttamaan toimintatapojamme niin, että ne tukisivat sekä yksilön että koko työyhteisön hyvinvointia.  

Aina henkilökohtaiset toiveemme ja konkreettiset tekomme eivät kulje samaan suuntaan.  Samalla kun mieli ja ruumis kaipaavat työmatkan tuomaa arkiliikuntaa, työpaikan spontaaneja kohtaamisia ja yhdessä tekemistä niin oma ruuhkavuosien puristama arki tai pitkä työmatka puoltaa kallistumista omalle etätyöpisteelle. 

Hybridihyvinvoinnin näkökulmasta haluammekin Fondialla kannustaa jokaista työntekijäämme pohtimaan, mikä on hänelle tässä hetkessä sopivin malli. Sellainen toimintatapa, joka tukee omaa tekemistä, kohtaamisia ja samalla yhdessä onnistumista.  

Fondian arvoja pidetään merkityksellisinä

Organisaatiomme edustama arvomaailma on kyselymme mukaan monelle fondiaanille erittäin merkityksellinen. Arvojemme mukaisesti meillä kaikilla on Fondialla paljon vapautta ja vastuuta. Sen rinnalla matalahierarkinen organisaatiomme vaatii kuitenkin toimiakseen paljon yhteistyötä.  

Myös asiakkaamme arvostavat aitoa yhteistyötä ja proaktiivista huolenpitoamme. Johtaminen on siinä yksi keskeinen osa-alue. Henkilöstökyselyssä yksilöllinen lähijohtamisemme saa paljon kiitosta. 

Tänä vuonna panostamme johtamisen periaatteidemme mukaisesti yhteistyön johtamiseen ja yhdessä onnistumiseen. Esihenkilötyön kehittämisen lisäksi tämä vaatii meiltä jokaiselta yhteistyö- ja palautetaitoja. 

Kuten alussa totesin, lakiala on luottamusbisnestä. Luottamus syntyy ihmisten välille arjen kohtaamisissa. Ainutlaatuisen kulttuurimme vaaliminen ja vahvistaminen onnistuu parhaiten arjen yhteistyössä.  

Henkilöstökyselymme viesti on lopulta yksinkertainen: Haluamme arkeemme iloa, huumoria ja kasvokkaisia kohtaamisia! Ihanan inhimillisiä ja tärkeitä toiveita, joiden toteuttamisessa meidän jokaisen rooli on ohittamattoman tärkeä.