Tosiasiallinen yhdenvertaisuus työelämässä vaatii yhteisiä ponnisteluja

Fondia
Blogit 19. maaliskuuta, 2021

Employment law

Tänään vietetään Minna Canthin ja tasa-arvon päivää. Canthin elämäntyö on muovannut osaltaan Suomesta tasa-arvon edelläkävijän, mutta työtä on vielä tehtävänä. Suomi sai tasa-arvolakinsa yli 30 vuotta sitten, ja yhdenvertaisuuslakikin ollut voimassa jo yli kuusi vuotta.

Tasa-arvolakia sovelletaan pääsääntöisesti kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa ja kaikilla elämänalueilla, yksityiselämää lukuun ottamatta. Lain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja kehittää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä parantaa yhdenvertaista kohtelua erityisesti työelämässä. Yhdenvertaisen kohtelun kehittämisessä olennaista ei ole kategorisoida millaisia ihmisiä työpaikalla on, vaan työnantajan toimien mukaan mahdollistaa jokaiselle vapaus olla oma itsensä.

Tosiasiallinen yhdenvertaisuus työelämässä

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kehittämisessä keskeistä on miettiä, millaisia toimia tarvitaan, jotta ihmiset tosiasiallisesti tulevat kohdelluiksi yhdenvertaisesti. Tämä tulee tehdä huomioiden niin suoraan lainsäädännöstä seuraavat syrjintäperusteet kuin myös esimerkiksi erilaisten kykyjen, tarpeiden, näkökulmien ja osaamisten synnyttämät erilaiset lähtökohdat työtekoon.

Fondian arvot toimintamme ajureina

Me Fondialla tahdomme sekä itse työnantajana että asiakkaidemme neuvonantajina toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sanansaattajina. Omaa toimintaamme niin sisäisesti kuin asiakassuhteissamme ohjaavat arvomme, joista tasa-arvon edistämistä ohjaavat useampikin My Place to Workista Dare to Createen. Toivomme voivamme omalla esimerkillämme edistää parempaa työelämää toinen toisillemme ja asiakasyrityksillemme työkaluinamme lainsäätäjän antamat kehykset ja oma esimerkkimme. Olemme jo hyvässä vauhdissa, mutta työ jatkuu!