Tekoälyn juridiikka: koskee kaikkia ilman poikkeuksia

Fondia
Blogit 29. elokuuta, 2023

Kirjoittaja: Katerina Jarmolovičienė

Tekoälyn vaikutus tietojenkäsittelyn standardeihin ja työprosesseihin edellyttää yrityksiltä nopeaa sopeutumista ja reagointia. Muutoksenhallinnan strategioiden ja tehokkaan viestinnän lisäksi yritysten on tärkeää arvioida perusteellisesti tekoälytekniikkaan liittyvät oikeudelliset näkökulmat ja vaikutukset. Arviointi on olennaista niin tekoälyn kehittäjille, toimittajille ja jakelijoille kuin myös sen käyttäjille ja ostajille.

Tekoälyn kehittäjien ja tarjoajien on huolehdittava siitä, että heidän tekoälytuotteensa noudattavat tietosuojaa, teollis- ja tekijänoikeuksia, kuluttajansuojaa ja tuotevastuuta koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi heidän on osattava käsitellä mahdollisia tekoälyn käyttöön liittyviä eettisiä ja sosiaalisia vaikutuksia, kuten puolueellisuutta, syrjintää, avoimuutta ja vastuullisuutta. Perusteellinen oikeudellisen toimintaympäristön arviointi auttaa tekoälyn kehittäjiä navigoimaan monimutkaisessa ja kehittyvässä tilanteessa mikä puolestaan edesauttaa vaatimustenmukaisuuden täyttymistä ja riitojen välttämistä. Teknologiajuristien ajantasaiset neuvot auttavat tuotekehittäjiä tekemään juridisesti vahvoja päätöksiä ja hyödyntämään kolmansien osapuolien työtä kestävällä tavalla.

Oikeudellinen apu on yhtä tärkeää tekoälytuotteiden jakelijoille, sillä he ovat vastuussa jakelemistaan tuotteista. Lisäksi jakelijoihin kohdistuu muita erityisvaatimuksia, joiden odotetaan lisääntyvän tulevaisuudessa. Tekoälytuotteiden jakelijat saavat juristeilta tukea sopimusoikeudellisissa kysymyksissä ja keskeisten asiakirjojen, kuten salassapitosopimusten, luottamuksellisuussopimusten, tuotejakelusopimusten ja vakiopalveluehtojen laatimisessa.

Tekoälytuotteita käyttävien tai niiden hankkimista harkitsevien yritysten on myös tärkeää ymmärtää omat oikeutensa ja velvollisuutensa. Voimassa olevilla sopimuksilla, lisensseillä, takuilla ja vakiopalveluehdoilla on tässä suuri merkitys. Oikeussuojan ennakoivalla varmistamisella voidaan tehokkaasti hallita tekoälytuotteiden mahdollisiin virheisiin ja toimimattomuuteen liittyviä riskejä liiketoiminnan etujen mukaisesti.

Toimialasta riippumatta yritykset voivat kohdata monenlaisia tekoälyyn liittyviä ongelmia tai ristiriitoja, kuten esimerkiksitietojen omistajuus

  • tietojen käytön rajoitukset

  • teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvät epävarmuustekijät

  • luottamuksellisen tiedon suojaaminen ja

  • henkilötietojen hyödyntäminen.

Vastuun tunnistaminen, korvausvelvollisuuksien ymmärtäminen ja tehokas riidanratkaisu ovat olennainen osa näihin liittyvien kysymysten käsittelyä. Yritysten onkin tärkeää tuntea ja ymmärtää tiettyjen tekoälytyökalujen käytön luonne ja vaikutukset sekä ottaa huomioon teknologiaa ja tiedonhallintaa koskeva voimassa oleva ja kehitteillä oleva lainsäädäntö. Lisäksi tekoälytyökalujen vaikutus työntekijöiden tehtäviin ja mahdollisiin irtisanomisiin on arvioitava asiaankuuluvan työlainsäädännön vaatimusten mukaan.

Vaikka yritys ei osallistuisikaan suoraan tekoälytuotteiden kehittämiseen tai hyödyntämiseen, voivat sen työntekijät käyttää tekoälytyökaluja, kuten ChatGPT:tä, työtehtävissään. Työkalujen turvallisen ja asianmukaisen käytön varmistamiseksi on henkilökunta suositeltavaa kouluttaa muun muassa tietojen luottamuksellisuuden, teollis- ja tekijänoikeuksien suojan, henkilötietojen suojan ja tietoturvan osalta. 

Fondia on erikoistunut auttamaan yrityksiä ymmärtämään ja hallitsemaan tekoälyyn liittyviä oikeudellisia riskejä. Ota yhteyttä teknologiajuristeihimme saadaksesi lisää tietoa tekoälyn oikeudellisesta toimintaympäristöstä, tehokasta oikeudellista neuvontaa sekä tarpeisiisi räätälöityjä ratkaisuja.

Muita ajankohtaisia blogeja