Onnistu brändin suojaamisessa. Tässä viisi vinkkiä!

Fondia
Blogit 2. kesäkuuta, 2023

Yrityksen arvo kiteytyy usein sen brändiin eli niihin mielikuviin, joita asiakkailla ja muilla sidosryhmillä on yrityksestä ja sen tuotteista tai palveluista.

Vahva ja hyvin suojattu brändi toimii takuuna liiketoimintaan tehdyille investoinneille ja auttaa erottumaan kilpailijoista. Sen sijaan suojaamaton brändi voi koitua yritykselle kalliiksi. Esimerkiksi:

  • Voitte loukata jonkun toisen tavaramerkkioikeuksia. Tällöin kaikki markkinointiin käyttämänne resurssit voivat mennä hukkaan, mikäli joudutte vaihtamaan liiketoiminnassa käytettyjä tunnuksia.

  • Monissa tapauksissa voi olla hyvin vaikeaa (joskus mahdotonta) estää muita toimijoita käyttämästä ja rekisteröimästä brändiinne sekoitettavissa olevia tunnuksia.

  • Jos yritys myydään tulevaisuudessa, ette välttämättä pysty todistamaan, että se on käyttämienne tavaramerkkien omistaja. Tämän seurauksena yrityskauppa tai sijoittajakierros ei välttämättä johda odotettuun lopputulokseen.

Viisi vinkkiä brändisi suojaamiseen

  1. Luokaa sisäinen brändipolitiikka, jotta kaikki yrityksen työntekijät ovat tietoisia prosessista, jolla uusia tunnuksia kehitetään ja olemassa olevia suojataan. Muutoin saatatte esimerkiksi ottaa käyttöön tavaramerkin, joka sittemmin osoittautuu jonkun toisen, jo olemassa olevan tavaramerkkioikeuden vastaiseksi.

  2. Tehkää ennakkotutkimus ennen kuin alatte käyttämään uutta nimeä, logoa tai muuta merkkiä. Ennakkotutkimuksella selvitetään, onko olemassa aiempia samanlaisia tai samankaltaisia tavaramerkkejä tai muita oikeuksia, jotka voisivat estää yritystä käyttämästä ja rekisteröimästä suunniteltua merkkiä. Ennakkotutkimus kannattaa teettää asiantuntijalla.

  3. Jos ennakkotutkimus osoittaa, että suunniteltua tunnusta voidaan käyttää ja se voidaan rekisteröidä, jättäkää tavaramerkkihakemus rekisteröintiviranomaiselle mahdollisimman nopeasti. Merkkiä vastaavat verkkotunnukset on suositeltavaa myös rekisteröidä tarvittavissa maissa. Jos aiotte käyttää merkkiä Suomen ulkopuolella lähitulevaisuudessa, suosittelemme hakemaan EU-tavaramerkin rekisteröintiä. Näin turvaatte mahdollisuutenne liiketoiminnan laajentamiseen. Jos tavaramerkkiä aiotaan käyttää EU:n ulkopuolella, suosittelemme keskustelemaan asiantuntijan kanssa yrityksellenne parhaiten sopivasta rekisteröintistrategiasta.

  4. Ottakaa käyttöön tavaramerkkivalvonta. Valvonta auttaa seuraamaan kilpailijoiden toimia ja hakemuksia, jotka voivat aiheuttaa sekaannusta tavaramerkkienne kanssa. Vahvan brändin ylläpitäminen edellyttää aktiivisia toimia ja oikea-aikaista puuttumista yksinoikeuksien loukkauksiin. Asiantuntijamme auttavat tavaramerkkivalvonnan käyttöön ottamisessa.

  5. Nyt olette laatineet sisäisen brändipolitiikan, hakeneet tarvittavat rekisteröinnit ja ottaneet käyttöön tavaramerkkivalvonnan. Täydellistä! Jäljellä on vain hauskanpito! Käytä siis tavaramerkkiäsi ja tee liiketoiminnastasi tuottoisaa ja arvokasta. Viimeinen vinkki on käyttää tavaramerkkiä vain siinä muodossa kuin se on rekisteröity sekä kerätä näyttöä merkkisi käytöstä. Muutoin on vaarana, että rekisteröinti voidaan menettää. Jos haluatte päivittää brändi-ilmettänne, suosittelemme sopimaan tapaamisen asiantuntijan kanssa, joka arvioi, edellyttääkö päivitys muutoksia rekisteröinteihin.

Fondian IPR-tiimi auttaa kaikissa brändinne suojaamiseen liittyvissä kysymyksissä. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme täältä.

Muita ajankohtaisia blogeja