Oletko tietämättäsi esimies?

Employment law

Olin pitämässä erään yrityksen esimiehille esimieskoulutusta. Koulutuksen aiheena olivat esimiesten oikeudet ja velvollisuudet työnantajan edustajina.

Työnantajayritys oli kutsunut koulutukseen kaikki esimiesasemassa olevat henkilöt. Koulutus alkoi kuitenkin yllättävällä tavalla. Nimittäin valtaosa paikalla olevista henkilöistä oli sitä mieltä, että he eivät ole esimiehiä. Kävimme näin ollen koulutuksen aluksi keskustelun siitä, mikä on esimiehen määritelmä.

Lainsäädännöstä ei löydy esimiehen määritelmää. Tiivistäen oikeuskäytännön, oikeuskirjallisuuden sekä lainsäädännön tulkinnan avulla voidaan kuitenkin sanoa, että esimies on sellainen henkilö yrityksessä, jolla on alaisia ja näihin kohdistuva direktio-oikeus. Direktio-oikeudella tarkoitetaan sitä, että esimiehellä on alaistensa työnjohto-oikeus. Esimies voi antaa alaisilleen työnantajan direktio-oikeuden laajuudessa muita työtehtäviä, määrätä työn tekemisestä ja antaa siihen liittyen ohjeita sekä asettaa tavoitteita sekä seurata näitä.

Esimiesasemaan liittyy myös iso kasa vastuita. Esimies on vastuussa myös alaisten työmäärän sopivuudesta eli siitä että työntekijöitä on oikea määrä käsillä oleviin töihin. Lisäksi esimiehellä on työnantajan edustajana velvollisuus puuttua ja ratkaista alaisen työhön, työhyvinvointiin ja työympäristöön liittyvät epäkohdat. Hyvä esimiestyö kasvattaa henkilöstön hyvinvointia ja sitä kautta yrityksen tuottavuutta.

Jokaisen esimiehenä toimivan tulee tietää esimiesasemaan liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Velvollisuuksien laiminlyönneistä voi seurata työnantajalle suuria taloudellisia menetyksiä (esim. työturvallisuuslaiminlyönnit) sekä myös negatiivista julkisuutta. Pahimmillaan työnantajayritys voidaan tuomita sakkoihin ja esimies (yksin tai muun johdon kanssa) henkilökohtaisiin sakko- tai vankeusrangaistuksiin. Tietämättömyys laissa säädetyistä velvollisuuksista ei ole seuraamuksia lieventävä seikka.

Pidetyssä koulutuksessa esimiehen roolista käydyn keskustelun jälkeen päädyimme kuitenkin siihen yksimielisesti, että kaikki paikalla olevat henkilöt olivatkin tietämättömyydestään huolimatta esimiehiä.

Jokaisen työnantajayrityksen etuna on, että sen esimiehet tiedostavat oman erityisasemansa työnantajalle asetettujen velvoitteiden suorittajana. Toivottavasti sinä et ole tietämättäsi esimies.

Katso tästä Fondian asiantuntijoiden laatima koulutusvideo esimiehen oikeuksista ja velvollisuuksista.