Mikä on osakassopimus?

Arbetsrätt

Yhtiöoikeus

Osakassopimus ei ole julkinen asiakirja eli se mahdollistaa luottamuksellisen tavan sopia asioista sitovasti osakkeenomistajien kesken.

Osakassopimukseen kirjataan mitä yhteisiä päämääriä yrityksen toiminnalla tavoitellaan. Osakassopimus ei ole julkinen asiakirja eli se mahdollistaa luottamuksellisen tavan sopia asioista sitovasti osakkeenomistajien kesken. Sopimuksen rikkominen voi johtaa esimerkiksi vahingonkorvausvelvollisuuteen tai sopimussakon laukeamiseen. Oikein käytettynä se on monipuolinen ja tehokas työkalu osakeyhtiössä.

Mihin osakassopimusta käytetään?

Osakassopimuksella sovitaan yhteisistä pelisäännöistä. Sen tekemistä kannattaa harkita, jos osakkeenomistajina on vähintään kaksi henkilöä. Sen avulla voidaan sopia voitonjaosta, yhtiön rahoituksesta, kilpailukiellosta, salassapidosta ja monista muista asioista. Ulkopuolinen sijoittaja edellyttää yleensä osakassopimuksen tekemistä. Osakassopimuksella halutaan usein varmistaa ulkopuolisen sijoittajan varojen tehokas käyttö liiketoiminnan kehittämisessä. Enemmistö- ja vähemmistöosakkaiden asemaa voidaan myös täsmentää osakassopimuksella.

Mistä osakassopimuksessa kannattaa tai ei kannata sopia?

Sijoittajat vaativat itselleen yleensä mahdollisuuden vaikuttaa yrityksen johtamiseen. Alkuvaiheen sijoittajat haluavat turvata oman asemansa ja suojata omistusosuutensa tulevilla sijoituskierroksilla. Osakassopimuksessa sovitaankin usein panttauskiellosta ja osakkeiden luovuttamisesta koskevista rajoituksista. Päätöksenteossa ei kuitenkaan kannata tavoitella yksimielisyyttä. Esimerkiksi veto-oikeus voi johtaa ikävään pattitilanteeseen. Yrittäjä joutuukin punnitsemaan ulkopuolisen sijoittajan mukaantulon hyvät ja huonot puolet.

Sovi pelisäännöt osakassopimuksessa!

Osakassopimus voi olla vapaamuotoinen tai jopa suullinen. Jos kaikki menee hyvin, ei osakassopimusta koskaan edes tarvita, mutta sen olemassaolo luo turvallisuuden tunnetta yrittämiseen. Suositeltavaa on tehdä osakassopimus aina kirjallisena asiantuntijan avustuksella.

Hyvä osakassopimus on kuin palovakuutus – et ehkä koskaan tarvitse sitä. Tulipalon sammutuksen jälkeen se voi kuitenkin pelastaa yrityksesi!