Merkittävää pakoteohjeistusta Euroopan komissiosta – pakotteiden kiertämiselle halutaan stoppi

Helmikuun 2022 jälkeen EU on asettanut jo yksitoista pakotepakettia, joissa luodaan esteitä ja rajoituksia muun muassa kaupalle Venäjän ja venäläisten toimijoiden kanssa, tavaroiden kauttakululle sekä rahaliikenteelle. Lisäksi EU on asettanut henkilöpakotteita erikseen nimettyjä henkilöitä kohtaan. EU:n pakoteasetukset ovat jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä. Suomessa pakotteiden rikkominen on kriminalisoitu rikoslaissa.

Koska pakotteiden vaikutus ei kuitenkaan ole ollut toivotun voimakas, kuten muun muassa Suomen tullin vientitilastot osoittavat (tulli on tilastoinut satojen prosenttien transitioviennin kasvua Venäjän eteläpuolisiin maihin), on Euroopan komissio laatinut nyt tarkentavat ohjeet pakotteiden noudattamiseksi.

Tarkentavat ohjeet ovat tervetulleita siksi, että yritykset ovat aikaisemmin voineet tahtomattaan ja tietämättään osallistua pakotteiden kiertämiseen, koska selkeätä ja koottua ohjeistusta ei ole ollut helposti saatavilla. Euroopan komission antaman tarkemman ohjeistuksen jälkeen korostuu yritysten vastuu tuntea huolellisesti ja riittävässä määrin liiketoimiensa vastapuolet. Jatkossa mahdollisuus väittää toimineensa hyvässä uskossa kapenee.  Toisin sanoen vaatimus tuntea asiakkaat pakotteiden noudattamiseksi lähentyy aikaisemmin rahanpesun estämisestä tunnettua mallia eli muun muassa yhtiökohtaiset riskiarviot, ohjeistukset ja tehtyjen tuntemistoimien dokumentointi korostuvat.  

Euroopan komission ohjeistuksen määritelmän mukaan kaikkien talouden toimijoiden tulisi laatia pakotesäännösten noudattamista koskeva sisäinen ohjeistus, jossa otetaan huomioon kyseisen toimijan oma liiketoimintaympäristö sekä toiminta. Ohjeistuksessa tulisi määrittää toimijan tavat tunnistaa ja estää pakotteiden kiertäminen sekä määrittää muun muassa menettely asiakkaiden ja yhteistyökumppanien tuntemiseksi (ns. KYC). Laadittua ohjeistusta on luonnollisesti myös noudatettava yrityksessä ja ohjeistus tulee pitää ajan tasalla.

Yritysten onkin nyt tarpeellista arvioida uusia toimintatapoja ja laatia riskiarvio pakotteiden noudattamiseksi sekä tarkastella olemassa olevia käytäntöjään Euroopan komission ohjeiden mukaisiksi.

Me Fondialla autamme asiakkaitamme noudattamaan pakotesääntelyä ja laatimaan asianmukaiset riskiarviot ja ohjeistukset. Kokemuksemme mukaan oikein laadittuina nämä eivät rasita liiassa määrin yrityksen liiketoimintaa.