Menesty julkisissa hankinnoissa - miten saat yrityksesi kannalta parhaan siivun tarjolla olevasta kakusta?

Tiesitkö, että julkisia hankintoja tehdään vuosittain yli 35 miljardin euron edestä Suomessa ja EU:ssa yli 2 biljoonan euron edestä? Kyseessä on siis hyvin suuret markkinat ja tästä kakusta voisi olla siivu tarjolla myös sinulle!

Mikä julkinen hankinta?

Julkiset hankinnat ovat sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt, kuten valtio ja kunnat, tekevät yksityisiltä markkinoilta.

Hankintamenettelyssä tulee noudattaa EU:n laajuisesti soveltuvia menettelytapoja, joista on säädetty hankintadirektiivien ja kunkin jäsenmaan kansallisella hankintalainsäädännöllä.  Hankintamenettelyjen sääntelyn tavoitteena on muun muassa markkinoilla olevan kilpailun hyödyntäminen, laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen edistäminen, ehdokkaiden ja tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaaminen sekä hankintamenettelyn julkisuuden ja avoimuuden tavoitteleminen. Yksi suurimmista tavoitteista on julkisten varojen käytön tehostaminen. Euroopan unionin tasolla hankintasääntely on myös tärkeä osa sisämarkkinoiden toimivuutta ja eurooppalaisten yritysten kilpailukyvyn lisäämistä.

Jos yrityksesi jo myy säännöllisesti julkiselle puolelle, miten tarjouskilpailuissa voisi menestyä entistä paremmin?

Julkiselle sektorille myyminen on oma taiteenlajinsa ja kilpailutuksissa pärjäämisessä auttaa huomattavasti riittävän hyvä hankintalainsäädännön tunteminen. Koska hankintayksikön tulee noudattaa tarkasti laissa annettuja menettelyohjeita, on yritysten syytä tiedostaa miten julkisissa hankinnoissa noudatettavat menettelytavat ja käytänteet poikkeavat yksityisten markkinoiden vapaammista toimintaperiaatteista. Lisäksi yritysten tulisi ymmärtää missä vaiheessa ja millä tavoin potentiaalisesta kaupasta ja kaupan ehdoista voi tai kannattaa neuvotella.

Hankintasääntely soveltuu, kun hankintayksikön tekemän hankinnan ennakoitu arvo on riittävän iso, eli se ylittää hankintalain määrittämän kynnysarvon. Kynnysarvoja tarkistetaan tasaisin väliajoin ja isommat ns. EU-kynnysarvot muuttuivat hieman juuri vuoden vaihteessa. Muutoksen myötä EU-kynnysarvot nousivat maltillisesti.

Haluatko kuulla lisää siitä, miten yrityksesi voisi menestyä paremmin julkisissa hankinnoissa? Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!