Koronapoikkeusten voimassaolo päättyy työlainsäädännössä 31.12.2020

Fondia
Blogit 31. joulukuuta, 2020

Employment law

Huhtikuun alussa työsopimuslakiin ja yt-lakiin tulleiden, koronapandemiasta johtuvien muutosten voimassaoloa ei jatketa, eli niiden voimassaolo päättyy joulukuun lopussa. Tammikuun alusta 2021 lainsäädäntö palaa ennalleen, jolloin mm. lomautusprosessin lyhennetty neuvotteluaika jää historiaan.

Mitä tämä tarkoittaa mahdollisten käynnissä olevien prosessien näkökulmasta? Jos lomautusta koskeva yt-menettely on käynnistetty ennen vuoden vaihtumista, voidaanko edetä kokonaisuudessaan poikkeuslainsäädännön menettelysäännöksin? Entä kuinka pidennettyä takaisinottovelvollisuutta sovelletaan, jos työntekijä on jo irtisanottu, mutta takaisinottoaika ei ole päättynyt vuoden loppuun mennessä? Käymme näitä erilaisia tilanteita läpi tässä blogikirjoituksessa.

Lomautuksia koskevien yt-neuvottelujen kesto

Vuoden 2020 loppuun neuvotteluiden kesto on vähintään 5 päivää. Jos lomauttamista koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat käynnissä 31.12.2020, mutta neuvottelut jatkuvat poikkeuslain voimassaolon päätyttyä, katsotaan työnantajan täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa, kun neuvotteluja on käyty viiden päivän ajanjakson aikana, jollei yhteistoimintaneuvotteluissa toisin sovita.

Tammikuun alusta 2021 lähtien neuvotteluita on käytävä neuvotteluvelvoitteen täyttämiseksi vähintään 14 päivää, jos kyse on pelkistä pisimmillään 90 päivän lomautuksista tai yli 90 päivän lomautuksista, jotka kohdistuvat enintään yhdeksään työntekijään, ja 6 viikkoa, jos lomauttamien kohdistuu kymmeneen tai useampaan työntekijään yli 90 päiväksi. Neuvotteluajasta on mahdollista sopia toisin yhteistoimintaneuvotteluissa.

Lomautusilmoituksen antamisaika

Työnantajan on annettava yt-neuvotteluiden päättymisen jälkeen lomautusilmoitus. Vuoden 2020 loppuun lomautusilmoitus on annettava vähintään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista. 1.1.2020 alkaen ilmoitusaika on vähintään 14 päivää. Jos siis työnantaja antaa lomautusilmoituksen viimeistään 31.12.2020, on lomautusilmoitusaika viisi päivää, vaikka ilmoitusaika jatkuukin lain voimassaolon päätyttyä.

Määräaikaisten työntekijöiden lomauttaminen

Kaikkien määräaikaisten työntekijöiden lomauttaminen on mahdollista vuoden 2020 loppuun. Riittää, että lomautusilmoitus on annettu viimeistään 31.12.2020, eli itse lomautuksen ei tarvitse ehtiä alkaa vuoden 2020 puolella.

Vuoden 2021 alusta määräaikaisen työntekijän saa lomauttaa vain, jos määräaikainen tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä.

Tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanotun työntekijän takaisinottovelvoite

Työnantajan takaisinottovelvoite on yhdeksän kuukautta, jos irtisanomisilmoitus annettu työntekijälle viimeistään 31.12.2020, vaikka irtisanomisaika kuluisi vielä vuoden 2021 puolella.

Jos irtisanomisilmoitus on annettu työntekijälle 1.1.2021 tai myöhemmin, takaisinottovelvoite on neljä kuukautta. Takaisinottovelvoite on kuitenkin kuusi kuukautta, jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä sen päättymiseen mennessä vähintään 12 vuotta.

Koeaikapurku tuotannollisin ja taloudellisin perustein

Työsuhde on vuoden 2020 loppuun asti mahdollista purkaa koeajalla tuotannollisiin ja taloudellisiin perusteisiin vedoten. Vuoden 2021 alusta lähtien koeaikapurkua ei voida tehdä enää ns. tuta-perusteella.

Muuta huomioitavaa

Työehtosopimuksissa voi olla laista poikkeavia määräyksiä mm. lomautusta koskevista yt-neuvotteluista ja lomautusilmoitusajasta, jolloin niitä on noudatettava lainsäädännön sijaan. Onkin siis tärkeää varmistaa työehtosopimuksesta, onko siinä mahdollisesti sovittua jotain poikkeavaa.

Työoikeusjuristimme Fondialla auttavat mielellään myös koronatilanteeseen liittyvissä työsuhdetta koskevissa kysymyksissä!